Kuolinpesän toimeksianto

Läheisen poismenon aiheuttaman surun keskellä omaisten vastuulla on hoitaa kuolinpesään liittyvät käytännön asiat. Tässä ovat yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten kuolinpesän osakkeiden kaupankäynti tapahtuu sujuvasti kanssamme. Huomioithan että perimme kuolinpesien kaupoissa hinnastomme mukaisen kuolinpesän käsittelykulun.

Ennen toimeksiantoa tulee huolehtia perukirjan osakastietojen vahvistamisesta Digi- ja väestötietovirastossa. Osakastietojen vahvistaminen tapahtuu Digi- ja väestötietoviraston antamien ohjeiden mukaisesti. Ohjeet löydät heidän sivuiltaan: Perukirjan osakasluettelon vahvistamishakemus.

Perukirjan osakastietojen vahvistamisen jälkeen kuolinpesän osakkeiden kaupankäyntiä varten tulee toimeksiantajan täyttää:
Toimeksiantolomake.

Yksittäisen toimeksiannon liitteeksi tulee lisätä seuraavat asiakirjat:
– Kopio perukirjasta.
– Kopio Digi- ja väestötietoviraston vahvistamasta osakasluettelosta.
– Kuolinpesän osakkaiden valtakirjat osakkeiden myymiseksi. Vaihtoehtoisesti kaikki osakkaat allekirjoittavat toimeksiannon.
– Mahdollinen testamentti ja sen hyväksymisilmoitus.
– Mahdolliset kuolinpesäkohtaiset lisäselvitykset.
– Kopio toimeksiannon allekirjoittajan henkilöllisyystodistuksesta.

LISÄTIETOA PERUKIRJAN OSAKASTIETOJEN VAHVISTAMISESTA

Vainajan sukuselvitys tulee toimittaa Privanetille Digi- ja väestötietoviraston vahvistamana osakasluettelona.

SUKUSELVITYKSET SUOMESTA

Mikä tahansa Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikka voi antaa sukuselvityksen 1.10.1999 edeltävältä ajalta Suomessa vakinaisesti asuneesta siviili- ja väestörekisteriin kuuluneesta henkilöstä kaikkien Suomen Digi- ja väestötietoviraston aineistosta. Sukuselvityksiä ei tarvitse enää tilata erikseen muista maistraateista.

SÄHKÖINEN SUKUSELVITYSTILAUS

Digi- ja väestötietovirastosta saa myös 1.10.1999 jälkeiseltä ajalta sukuselvityksen kaikista Suomessa vakinaisesti asuneista henkilöistä, myös seurakuntaan kuuluneista. Evankelisluterilaiset ja ortodoksiset seurakunnat antavat edelleen sukuselvitykset omista jäsenistään, mikäli selvitys koskee aikaa ennen 1.10.1999. Luovutettujen alueiden arkistoista tarvittavat sukuselvitykset tilataan Kansallisarkistosta.

SUKUSELVITYKSET ULKOMAILTA

Ulkomailta tilattavista sukuselvityksistä löydät tietoa osoitteesta https://finlandabroad.fi. Kirjoita valtion nimi hakukenttään, valitse Matkustaminen ja palvelut-> Perhe ja kansalaisuus -> Virkatodistus- ja osoitetiedustelut. Ruotsin osalta sukuselvitykset 1.7.1991 alkaen tilataan Skatteverketistä ja 1.7.1991 edeltävältä ajalta Ruotsin alueellisista arkistoista.

VANHAT PERUKIRJAT

Perukirjat ovat arkistoituna verotoimistoissa 1.9.1994 lähtien. Tätä vanhemmat perukirjat on rekisteröity paikallisessa alioikeudessa. Niitä voi tiedustella käräjäoikeuden arkistosta tai Kansallisarkistosta.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Perukirjan osakastiedot vahvistetaan lähtökohtaisesti perittävän kuolinhetken tilanteen mukaan. Poikkeuksellisesti osakastiedot voidaan tietyin edellytyksin vahvistaa perunkirjoituksen toimittamishetken mukaisesti silloin, kun osakasasemissa on tapahtunut muutoksia ennen perunkirjoituksen toimittamista esimerkiksi perinnöstä luopumisen johdosta. Osakastiedot vahvistetaan kuitenkin aina perittävän kuolinhetken tilanteen mukaisesti, mikäli joku osakkaista on itse kuollut perittävän kuolinhetken ja perunkirjoituksen toimittamisen välillä. Digi- ja väestötietoviraston palvelujen yhteinen palveluhinnasto perustuu valtiovarainministeriön antamaan asetukseen suoritteiden maksuista.

Emme toistaiseksi käsittele Nordnetissä säilytyksessä olevien kuolinpesien toimeksiantoja.

OLENNAISET DOKUMENTIT

Toimeksiantolomake

Perukirjan osakasluettelon vahvistamishakemus