Asiointi meillä

Privanet on Suomen johtava listaamattomien arvopapereiden välittäjä. Ylläpidämme listaamattomien yritysten arvopaperien kaupankäyntipaikkaa, jossa sijoittajat voivat antaa osto- ja myyntitoimeksiantoja kaupankäynnin kohteena olevien yritysten arvopapereista. Listallamme vaihtuvien yritysten markkina-arvo on yhteensä yli 5,7 miljardia euroa.

Sijoittajalle tarjoamme uniikin mahdollisuuden käydä kauppaa pörssin ulkopuolisilla arvopapereilla. Lisäksi tarjoamme yhtiöraportteja kohdeyhtiöistämme, ja keräämme sivuillemme kohdeyhtiöiden uutisvirtaa. Lisää tietoa asiakkuuden avaamisesta Privanetiin löydät valikosta kohdasta asiakkuuden avaaminen.

Yritykselle Privanetin listalla oleminen tarjoaa mahdollisuuden saada julkinen markkina-arvo, laajentaa omistajapohjaa, ja samalla parantaa yrityksen tunnettuutta. Vaikka kaupankäynti tapahtuu osittain automatisoidulla alustalla, yhtiö säilyy silti listaamattomana yrityksenä ja tällöin esimerkiksi osinkoveroetu pysyy ennallaan. Privanet ei siis ole monenkeskinen kauppapaikka. Yrityksen arvopaperin tuomisesta Privanetin listalle saat lisätietoa Privanetin henkilökunnalta, yhteystiedot löydät yhteystieto-sivulta.

Kehitämme jatkuvasti jälkimarkkina-palveluamme toimivammaksi ja automatisoidummaksi, sekä pyrimme lisäämään sen kohdeyhtiö- ja arvopaperivalikoimaa. Näillä toimenpiteillä tavoittelemme suurempaa kaupankäyntiaktiivisuutta.