Osake ja omistajat

Privanet Group Oyj:n osakepääoma on 80.000,00 euroa.
Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka kaikki osakkeet ovat oikeutettuja yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksissa ja niillä on yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun voitonjakoon. Yhtiön osakkeiden määrä on yhteensä 20 054 317 osaketta. Yhtiön osakkeella ei ole nimellisarvoa.

OMISTUSRAKENNE

Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan Privanetilla oli 31.12.2020 yhteensä 1 689 osakkeenomistajaa.

SUURIMMAT OMISTAJAT

Privanet Group Oyj:n 30 suurinta osakkeenomistajaa. Luettelon tiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 31.12.2020 rekisteröityihin tietoihin.

Osakkeenomistaja Osakkeiden määrä Prosenttia osakkeista
Mininvest Oy* 6 372 599 31,78%
Soini Jaakko Kullervo 1 250 000 6,23%
Finactu Oy 1 208 059 6,02%
Pennin Hevonen Oy 1 044 592 5,21%
Oy Anti-Invest Ab** 789 309 3,94%
Sinvest Oy*** 710 000 3,54%
Lindström Riku 436 601 2,18%
Mörskä Oy 350 000 1,75%
North Finance Oy**** 350 000 1,75%
Westerlund Mikael 255 000 1,27%
DB-Manager Oy 222 497 1,11%
Hyvärinen Kimmo Antero 180 000 0,90%
Vainionpää Raimo 162 000 0,81%
Asoset Oy 141 100 0,70%
Passerelle Oy 139 635 0,70%
Finlaysonin Forssan Tehtaitten Sairauskassa 133 400 0,67%
Amalfi Holding Oy 131 000 0,65%
Timo Leskinen Invest Oy 125 000 0,62%
Vartio Mika 120 000 0,60%
Yli-Krekola Saara 111 335 0,56%
Oy Yxpila Hinaus - Bogsering Ab 111 120 0,55%
Oy Russian Room Ltd 111 100 0,55%
Tainio Sakari 110 040 0,55%
Tahkola Harri 108 578 0,54%
Juramentum Oy 100 000 0,50%
Aaltonen Pekka 91 510 0,46%
Uusitalo Rauno 88 170 0,44%
Sarasvuo Jari 86 040 0,43%
Oy Rikory Ab 76 000 0,38%
Pettersson Leif 70 000 0,35%
*hallituksen puheenjohtaja Kim Wiion määräysvaltayhteisö    
**toimitusjohtaja Riku Lindströmin määräysvaltayhteisö    
***hallituksen jäsen Sampsa Laineen määräysvaltayhteisö    
****johtoryhmän jäsen Kenneth Koivulan määräysvaltayhteisö    

 

Privanet Group Oyj listautui First North Finlandiin keväällä 2016. Lue lisää listautumisannista annin yhtiöesitteestä.