Johdon liiketoimet

Pyydämme markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU 596/2014) mukaisia Privanet Group Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään noudattamaan alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa 3.7.2016 alkaen.

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirin tulee ilmoittaa tekemänsä liiketoimet Privanet Group Oyj:lle välittömästi ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä. Privanet Group Oyj huolehtii liiketoimien ilmoittamisesta Finanssivalvonnalle ja julkaisee ne yhtiötiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan.

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

1. Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva lomake, jonka löydät finanssivalvonnan sivuilta. Lomakkeen täyttämisessä tarvitaan seuraavia tietoja:

  • Privanet Group Oyj:n LEI-tunnus: 743700UX7WTIOT3QO547
  • Privanet Group Oyj:n osakkeiden kaupankäyntitunnus:  PRIVA
  • Privanet Group Oyj:n osakkeiden ISIN-koodi: FI4000153515
  • Ilmoitusnumero (notification reference): Generoituu automaattisesti lomakkeelle

2. Lähetä täytetty lomake liiketoimesta sähköpostitse Privanet Group Oyj:lle.

  • Ilmoitus Privanet Group Oyj:lle tulee toimittaa osoitteeseen compliance@privanet.fi
  • Lisätietoa johtohenkilöiden liiketoimista ja suljetusta ikkunasta löydät finanssivalvonnan ohjeesta.

Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella Privanetin yhtiötiedotteista.