Tilintarkastajat

Yhtiökokous on valinnut Privanet-yhtiöiden tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tapio Raappana.

Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa Privanet-konsernin kirjanpitoa, tilinpäätöksiä ja hallintoa. Tilintarkastaja tarkastaa, että yhtiön toiminta on lain mukaista ja että tilinpäätökset antavat osakkeenomistajille ja muille tahoille oikeat ja riittävät tiedot Privanet-yhtiöiden toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.