Yhtiöjärjestys

PRIVANET GROUP OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1§ Yhtiön toiminimi on Privanet Group Oyj, ruotsiksi Privanet Group Abp ja englanniksi Privanet Group Plc.

2§ Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3§ Yhtiön toimiala on liikkeenjohdon konsultointi sekä sijoitus- ja kehitysyhtiötoiminta. Lisäksi yhtiö voi tarjota hallintopalveluita samaan konserniin kuuluville yhtiöille. Yhtiö voi omistaa ja hallita arvopapereita, osakkeita ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa.

4§ Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä, joiden toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5§ Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Yhtiön hallitus voi valita toimitusjohtajan sijaisen.

6§ Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja tai vaihtoehtoisesti tilintarkastajana on yksi (1) hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Kaikkien tilintarkastajien on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7§ Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

8§ Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää yhtiön virallisilla nettisivuilla sekä pörssitiedotteella. Hallitus voi harkintansa mukaan lisäksi ilmoittaa yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on tehtävä osallistumisilmoitus yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan 10 päivää ennen kokousta.

9§ Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:
1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
4. vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista;

sekä valittava:
7. hallituksen jäsenet; ja
8. tilintarkastaja.

10 § Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.
11§ Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Privanet Group Oyj
Y-tunnus 2393665-6
Eteläesplanadi 24 A
00130 Helsinki