Hyväksytty Neuvonantaja

Privanet Group Oyj on hakenut osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland –markkinapaikalle, jossa vaatimuksena on Hyväksytyn Neuvonantajan nimeäminen (Certified Advisor, CA). Hyväksytty Neuvonantaja varmistaa, että yhtiö täyttää markkinapaikan vaatimukset ja kulloinkin voimassa olevat velvoitteet. Tarvittaessa hyväksytty neuvonantaja varmistaa myös muilla keinoin, että yhtiö täyttää sille asetetut First North Finland -markkinapaikan edellytykset.

Privanet Group Oyj:n First North -sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, Ratamestarinkatu 7 B,  00530 Helsinki,  puhelin +358 (0)50 368 6866