Hallitus ja johto

Privanet Group Oyj:n hallituksessa on neljä jäsentä. Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen toimivasta johdosta. Hallituksen jäsenistä Juha Kasanen, Sampsa Laine ja Mika Lehtimäki ovat riippumattomia myös Yhtiön merkittävistä, yli 10 % osakkeista ja äänistä omistavista osakkeenomistajista.

Jäsenten kattavammat esittelyt sivun alalaidassa.

Hallitus

Johtoryhmä

Hallitus

Juha Kasanen toimii yhtiön hallituksen jäsenenä 3.4.2020 alkaen. Kasasella on monipuolinen, yli 30 vuoden kokemus pääomamarkkinoilta. Vuosina 2003-2017 Kasanen toimi Norvestia Oyj:n toimitusjohtajana ja jatkoi CapMan Oyj:n ostettua Norvestian vuodet 2017-2019 CapManin palveluksessa vastaten yhtiön listatuista sijoituksista. Aiemmalla urallaan Kasanen on työskennellyt kymmenen vuoden ajan Rahoitustarkastuksen ja Suomen Pankin tutkimusosaston palveluksessa, jolloin hän on mm. vastannut suomalaisten sijoitusrahastojen valvonnasta ja toimilupamenettelystä sekä osallistunut arvo-osuusjärjestelmän kehittämiseen ja markkinapaikkojen sekä välittäjien riskien valvontaan. Kasanen on ollut jäsenenä myös useissa arvopaperimarkkinoita kehittävissä työryhmissä. Kasasella on kauppatieteiden lisensiaatin ja diplomi-insinöörin koulutus. Kasanen omistaa 40 000 Privanet Groupin osaketta.

Sampsa Laine toimii yhtiön hallituksen jäsenenä 3.4.2020 alkaen. Laine on toiminut osakkaana ja toimitusjohtajana Mandatum Pankkiiriliike Oy:ssä vuosina 2003-2007, Danske Bankin Markets-toimintojen Suomen maajohtajana 2007-2011 ja instituutio- ja pankkiasiakkuuksien globaalina vetäjänä 2012-2013 sekä Nordea Suomen pankkitoiminnan varatoimitusjohtajana ja pk-yritysliiketoiminnasta vastaavana johtajana 2014-2017. Kesästä 2017 tammikuuhun 2020 Laineen vastuualueena oli digitaalisten palveluiden kehittäminen Nordean yritysasiakkaille. Laine on toiminut sivutoimisena yrittäjänä vuodesta 2013, ja luottamustehtävissä Kasvu Openin Boardissa 2014-2017, hallituksen jäsenenä European Securities Networkissa 2004-2007 sekä Talenom Oyj:n hallituksen jäsenenä helmikuusta 2020 alkaen. Koulutukseltaan Laine on kauppatieteiden maisteri. Laine omistaa sijoitusyhtiönsä Growroad Oy:n kautta 710 000 Privanet Groupin osaketta, ja hänen lähipiirillään on omistuksessaan 9517 osaketta.

Mika Lehtimäki on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä 27.3.2019 alkaen. Lehtimäki on asianajaja ja Asianajotoimisto Trust Oy:n perustajaosakas. Lehtimäki on hoitanut vuodesta 2000 alkaen kotimaisia sekä rajat ylittäviä yritys- ja rahoitusjärjestelyjä ja toimii johdon neuvonantajana useille institutionaalisille sijoittajille ja yhtiöille. Lehtimäki toimii lisäksi Oxfordin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa rahoitus- ja yhtiöoikeuden, rahoituksen ja peliteorian tutkijana. Koulutukseltaan Lehtimäki on oikeustieteen maisteri (Helsinki), M. Jur (Oxford) ja M. St (Oxford). Lehtimäki ei omista Privanet Groupin osakkeita tai muita arvopapereita.

Kim Wiio on yhtiön suurimman osakkeenomistajan Mininvest Oy:n perustaja ja omistaja, joka on toiminut Yhtiön hallituksessa 14.6.2019 lähtien ja valittiin hallituksen puheenjohtajaksi 3.4.2020. Sijoittaja ja hallitusammattilainen Wiio on koulutukseltaan oikeustieteiden kandidaatti ja on vuodesta 2001 lähtien toiminut St1 Nordic -konserniyhtiöiden johtotehtävissä. Vuosina 2007-2018 Wiio toimi St1 Nordic -konsernin toimitusjohtajana ja on nykyisin sen hallituksen jäsen. Määräysvaltayhtiönsä Mininvest Oy:n kautta Wiio omistaa 6 372 599 Yhtiön osaketta ja Yhtiön liikkeeseenlaskemia joukkovelkakirjoja 2 400 000 euron arvosta. Wiion lähipiiri omistaa 30 000 Yhtiön osaketta.

Johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa. Johtoryhmä toimii valmistelevana ja neuvoa-antavana toimielimenä sekä hoitaa hallituksen ja toimitusjohtajan sille antamia tehtäviä. Yhtiön toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän jäsenet.

Riku Lindström on toiminut Yhtiön toimitusjohtajana 4.10.2019 alkaen. Lindström on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja hän on toiminut aiemmin mm. Barclays Investment Bankissa ja Nordeassa trading-tehtävissä sekä vastannut Nordic Growth Marketin Suomen toiminnoista. Lindström omistaa henkilökohtaisesti 430 921 ja määräysvaltayhteisönsä Oy Anti-Invest Ab:n kautta 789 309 Yhtiön osaketta, ja hänen lähipiirillä on omistuksessaan 41 425 Yhtiön osaketta.

Mikael Westerlund on toiminut Yhtiön talousjohtajana 1.10.2019 lähtien. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja toimi aiemmin Metsä Group -konserniin kuuluvan Metsä Fibre Oy:n talousjohtajana lähes kymmenen vuoden ajan. Aiempaa talousjohtajakokemusta hänellä on mm. Nordic Aluminium Oyj:n ja Orbis Oy:n palveluksesta. Westerlund omistaa 255 000 Yhtiön osaketta.

Jaakko Soini on toiminut Yhtiön palveluksessa 1.7.2020 alkaen. Hänen vastuualueena Privanet-konsernissa on varainhoitoliiketoiminnan käynnistäminen. Soinilla on laaja kokemus varainhoidosta ja pääomamarkkinoista. Hän on työskennellyt viimeisimmät neljä ja puoli vuotta Juha Hulkko Family Officen sijoitusjohtajana ja sitä ennen Evli Pankki Oyj:n palveluksessa vuosina 2012-2015 vastaten kaupankäynnistä yrityslainoilla. Soini on koulutukseltaan BBA ja hän omistaa 1 250 000 Privanet Group Oyj:n osaketta.

Kenneth Koivula on toiminut Privanet Securities Oy:n myyntijohtajana 1.8.2020 lähtien ja nimitettiin johtoryhmän jäseneksi 7.8.2020. Koivulan vastuualueena Privanet-konsernissa on Privanet Securities Oy:n myyntiorganisaation kehittäminen ja johtaminen. Koivulalla on erittäin laaja kokemus kasvuyritysten ekosysteemin kehittämisestä ja rahoitusjärjestelyistä. Hän on työskennellyt aiemmin Nordean palveluksessa yli kymmenen vuoden ajan vastaten merkittävästä myynnin kasvusta sekä kannattavasta uusasiakashankinnasta. Viimeisimmässä tehtävässään hän toimi Startup & Growth -yksikön Dealflow Managerina. Koivula on koulutukseltaan BBA ja hän omistaa Privanet Group Oyj:n osakkeita henkilökohtaisesti 1104 kappaletta sekä määräysvaltayhtiönsä North Finance Oy:n kautta 350 000 kappaletta.

Minna Kuusio nimitettiin johtoryhmän jäseneksi 9.9.2020. Hän vastaa Privanet-konserniin kuuluvien yhtiöiden Compliance-toiminnoista tehtävänimikkeellä Head of Compliance. Kuusiolla yli 12 vuoden kokemus monipuolisista Compliance-tehtävistä finanssialalla. Hän on työskennellyt OP Ryhmässä, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa ja viimeisimmässä tehtävässään Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n Head of Compliancena. Compliance-tehtävien lisäksi Kuusio on aiemmin toiminut myös asianajajana ja yhtiölakimiestehtävissä. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti, LL.M, eMBA. Kuusio tai hänen lähipiirinsä eivät omista Privanet Group Oyj:n osakkeita tai muita arvopapereita.