Privanet Group

Privanet-konserni on suomalainen, listaamattomien yritysten arvopapereiden välittämiseen erikoistunut sijoituspalvelukonserni, joka palvelee yksityishenkilöitä ja yrityksiä pääliiketoiminta-alueenaan listaamattomien arvopapereiden markkinat. Konserni kehittää aktiivisesti omaisuusluokan tunnettuutta ja likviditeettiä, ja panostaa voimakkaasti jälkimarkkinoiden kehittämiseen koko sijoitustoimialan eduksi. Konsernilla on laaja palveluvalikoima, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat.

Privanet-konserniin kuuluvat emoyhtiö Privanet Group Oyj ja sen täysin omistamat tytäryhtiöt Privanet Securities Oy, PCM Holding Oy, Noweco Partners Oy sekä Crowhow Oy. Näistä Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin.

Olemme edelläkävijä listaamattomien yritysten joukkovelkakirjamarkkinoiden ja osakeantien järjestämisessä sekä jälkimarkkinalikviditeetin kehittämisessä.

Privanet-konserni palvelee asiakkaita ympäri Suomen ja sillä on toimipisteet Helsingissä ja Tampereella. Konsernin toimintaa valvoo Finanssivalvonta.