Uutiset

image

Virian myynti edellisvuoden tasolla

Tieto- ja turvateknologiayhtiön Virian liikevaihto pysytteli alkuvuonna lähellä viimevuotisia lukemia. Toisen neljänneksen liikevaihto oli 26 miljoonaa euroa eli 0,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuosi sitten. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 52,2 miljoonaa euroa, mikä oli 0,6 miljoonaa euroa edellisvuotista enemmän.

Toisen neljänneksen oikaistu käyttökate parani 0,9 miljoonasta eurosta 1,4 miljoonaan euroon ja nosti puolen vuoden lukemat 2,4 miljoonaan euroon eli 0,2 miljoonaa euroa vuodentakaista korkeammalle. Kakkoskvartaalin oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja nousi 0,3 miljoonasta 0,8 miljoonaan euroon ja puolen vuoden lukema 1,1 miljoonasta eurosta 1,4 miljoonaan euroon.

Toisen neljänneksen oikaistu nettotulos jäi 0,3 miljoonaa euroa tappiolle, kun edellisvuonna tulos ylsi 0,2 miljoonaa euroa voitolle. Puolen vuoden oikaistu nettotappio oli 2,8 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten tulos jäi 0,4 miljoonaa euroa miinukselle. Eroa edellisvuoteen selittävät lähinnä viime vuoden alussa kirjatut 2,6 miljoonan euron rahoitustuotot.

Virian taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa 145,7 miljoonaa euroa, josta oman pääoman osuus oli 111,8 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli yli 77 prosenttia. Yhtiön kassavarat olivat 62,4 miljoonaa euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli kesäkuun lopussa 22 euroa. Viimeiset kaupat Virian osakkeella on Privanetissa tehty 15,60 euron kurssilla eli noin 29 prosenttia alle osakekohtaisen oman pääoman.

Koronapandemia suitsii Virian kasvua tänä vuonna. Yhtiö arvioi liikevaihtonsa laskevan viime vuoden 103,1 miljoonasta eurosta ja oikaistun käyttökatteen jäävän alle viime vuoden 5,5 miljoonan euron.

Toimitusjohtaja Mika Vihervuori kiittelee katsauksessaan henkilöstöä mukautumiskyvystä pandemian takia muuttuneessa toimintaympäristössä. Käyttökatetta paransivat muun muassa matkustamisen vähenemisestä aiheutuneet säästöt. Liikevaihdon lievä kasvu alkuvuonna oli etenkin turvaliiketoiminnan hyvän kevään ansiota. Pandemia on lykännyt joitakin asiakasprojekteja, mutta aktiivinen myyntityö on pitänyt tilauskannan hyvällä tasolla.

Vihervuori näkee muuttuneessa toimintaympäristössä myös paljon myönteistä. Pandemia on edistänyt digitaalisten palvelujen käyttöä ja tuonut turvaliiketoimintaan uusia näkökulmia.

PRIVANET | 01.09.2020

Virian osavuosikatsaukseen