Uutiset

image

Viria petrasi, maksaa lisäosingon

Tieto- ja turvateknologian ratkaisutoimittajan Virian kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi miljoonalla eurolla 24 miljoonaan euroon. Oikaistu käyttökate nousi 1,2 miljoonasta 1,5 miljoonaan euroon ja oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja 0,7 miljoonasta eurosta 1,0 miljoonaan euroon. Oikaistu nettotappio pieneni 1,3 miljoonasta eurosta 0,9 miljoonaan euroon.

Yhdeksän kuukauden liikevaihto nousi 74,6 miljoonasta eurosta 76,3 miljoonaan euroon. Oikaistu käyttökate parani puolella miljoonalla eurolla 3,9 miljoonaan euroon ja oikaistu liikevoitto liikevoitto ilman liikearvopoistoja nousi 0,6 miljoonalla eurolla 2,4 miljoonaan euroon. Oikaistu nettotulos kuitenkin laski -1,6 miljoonasta eurosta -3,7 miljoonaan euroon.

Nettotulokseen heikkenemiseen vaikuttaa ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehty realisoimaton sijoitussalkkujen arvonalenema. Edellisvuoden lukemia paransi lisäksi jonkin verran DNA:lta kuitattu reilun miljoonan euron osinko. Useiden yrityskauppojen seurauksena nettotulos pitää sisällään huomattavat liikearvopoistot, joihin tehdään suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan tasapoistot.

Koronaympäristöstä huolimatta kolmas neljännes sujui edellisvuotta paremmin ja yhtiö nostaa varovasti koko vuotta koskevia näkymiä. Vielä puolivuotiskatsauksessa Viria arvioi liikevaihdon ja oikaistun käyttökatteen laskevan edellisvuodesta. Nyt yhtiö arvioi liikevaihdon ja oikaistun käyttökatteen olevan joko viime vuoden tasolla tai molempien laskevan viime vuodesta hieman.

Virian tase pysyi huomattavan vakavaraisena. Omavaraisuusaste oli runsaat 81 prosenttia eli reilut kaksi prosenttia korkeampi kuin vuodenvaihteessa. Yhtiö ilmoittikin maksavansa viime tilikaudelta 0,49 euron lisäosingon, mikä nostaa koko viime vuodelta maksettavan osingon 1.90 euroon, mikä nostaa osinkotuoton suhteessa nykykurssiin yli kymmeneen prosenttiin.

Virian osakekohtainen oma pääoma oli syyskuun lopussa 22 euroa osakkeelle. Viimeiset kaupat Virian osakkeella on Privanetin jälkimarkkinalla tehty 18,50 euron kurssilla.

 

PRIVANET | 29.10.2020

Virian osavuosikatsaukseen