Uutiset

image

St1 Nordicilta iso tulosparannus

Liikevaihto

St1 Nordicin liikevaihto laski viime vuonna vajaalla 300 miljoonalla eurolla noin 6,6 miljardiin euroon. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat Göteborgin jalostamon kevään huoltoseisokki ja luopuminen Norjassa 7-Elevenin alla myyvistä asemista. Myyntiä puolestaan nosti Norjasta edellisvuoden joulukuussa hankitun St1 Norge Marinen lukujen tuoma liikevaihtolisä koko vuoden osalta.

Liikevaihdosta merkittävimmän palasen toi Ruotsi, jonka osuus oli 48 prosenttia. Norjan osuus myynnistä oli 29 prosenttia ja Suomen osuus 23 prosenttia. Suomen osuus pysyi vakaana, kun taas Ruotsin osuus pieneni ja Norjan osuus kasvoi pari prosenttiyksikköä.

Polttoaineet toivat 6,544 miljardin euron liikevaihdon ja Energiatuotteiden ja sähkön osuus jäi yhä marginaaliseksi edellisvuoden tasoisella 37 miljoonan euron liikevaihdolla.

Tulos

St1 Nordicin liikevoitto parani viime vuonna 63,1 miljoonasta eurosta 150,1 miljoonaan euroon. Liikevoittomarginaali parani edellisvuoden vaatimattomasta 0,9 prosentista 2,3 prosenttiin, mikä jäi kuitenkin vielä runsaan prosenttiyksikön päähän vuosien 2016 ja 2017 tasoista. Yhtiön kustannuksiin raaka-aineilla on dominoiva merkitys, sillä aineet, tarvikkeet ja tavarat -rivin saldo oli viime vuonna 6,2 miljardia euroa, kun muut liikevoittoa kutistaneet kustannukset olivat runsaat 400 miljoonaa euroa.

Nettotulos nousi 55,3 miljoonasta eurosta 119,1 miljoonaan euroon. Tulosparannukseen yhtiötä avittivat öljyn hinnan nousu, joka näkyy tuloslaskelman varastojen arvoihin kirjattuina muutoksina. Toissa vuonna yhtiö kirjasi 75 miljoonan euron varastotappiot, kun viime vuoden varastojen muutos oli 43 miljoonaa euroa positiivinen.

Tase

St1 Nordicin taseen loppusumma laski viime vuonna aavistuksen 1,9 miljardiin euroon. Oma pääoma kasvoi 787 miljoonasta eurosta 879 miljoonaan euroon, mikä tarkoitti omavaraisuusasteen nousua vajaasta 41 prosentista runsaaseen 46 prosenttiin.

Osake, osinko, arvostus ja näkymät

Viimeiset kaupat St1 Nordicin osakkeella on tehty Privanetissa 35,50 euron kurssilla, mikä tarkoittaa 1,375 miljardin euron markkina-arvoa. Yhtiö mitätöi viime vuoden alussa kaikki takaisin lunastamansa yhtiön 4,9 miljoonaa b-osaketta. Mitätöinnin jälkeen sillä on jäljellä pelkästään noin 38,7 miljoonaa a-sarjan osaketta, mikä parantaa osakekohtaisia tunnuslukuja.

Yhtiön osakekohtainen tulos oli viime vuonna 3,07 euroa, mikä tarkoittaa tämänhetkisellä kurssilla p/e-lukua 11,6. Osake on kohtuuhintainen myös suhteessa omaan pääomaan, sillä p/b-luku on 1,57.

Lyhyen tähtäimen näkymiään St1 aukaisee varovaisin sanakääntein. Koronavirus vaikuttaa yhtiön mukaan öljyn kysyntään, hintatasoon, jalostusmarginaaleihin ja lisääntyneisiin luottotappioriskeihin. Epävarman lähitulevaisuuden takia yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta. Se jättää kuitenkin oven raolle hakemalla yhtiökokoukselta hallitukselle valtuutusta maksaa myöhemmin enintään 0,39 euron osakekohtainen osinko mikäli tilanne selkiytyy.

Kohtuuhintaisen St1 Nordicin osakkeen iso lähivuosien potentiaali on parin vuoden kuluttua valmistuvassa Göteborgin biopolttoainejalostamossa. 200 miljoonan euron investointi luo 0,2 miljoonan tonnin biopolttoainekapasiteetin ja avaa huomattavan tuloksentekomahdollisuuden.

Viitekohteena voi käyttää Nesteen menestystä biopolttoaineissa. Tällä hetkellä Neste tekee noin 3,2 miljoonan tonnin biopolttoainekapasiteetilla miljardiluokan liikevoittoa ja noin neljänneksen marginaalia. Huomattava osa Nesteen tuloksesta ja markkina-arvosta on biopolttoaineiden ansiota.

 

St1 Nordic, avainluvut

2019 2018
Liikevaihto, meur 6588 6885
Liikevoitto,meur 150,1 63,1
Liikevoitto, % 2,3 0,9
Nettotulos, meur 119,1 55,3
Omavaraisuusaste, % 46,3 40,7
Oman pääoman tuotto, % 14,3 7
Tase, meur 1899 1932
Oma pääoma, meur 879 789
Tulos/osake, eur 3,07 1,27
Oma pääoma/osake, eur 22,68 18,02
Osinko/osake, eur 0 0,31

 

St1, osake

Osakkeiden lukumäärä, kpl 38 737 118
Viimeisin noteeraus, eur 35,5
Markkina-arvo, meur 1375
P/e 11,6
P/b 1,56
Osinkotuotto, % 0

 

St1 Nordic Oy, suurimmat omistajat 28.1.2020

  %
Mika Anttonen, Keele Oy 84,76
Kim Wiio, Mininvest Oy* 10,38
Teamet Oy (Mikko Koskimies) 1,63
Roma M.I.E Oy 0,74
Valion Eläkekassa 0,26
Mika Jokinen 0,19
Mish Oy 0,15
Privanet Group Oyj 0,14
Wipunen Varainhallinta Oy 0,13
Topang OU 0,13

*Mininvest Oy on Privanet-konsernin lähipiiritaho

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Privanet Securities Oy:n julkisesti esitettyjen tietojen perusteella tekemään analyysiin ja ne edustavat Privanet Securities Oy:n näkemystä tiedon julkaisuhetkellä. Esitetty informaatio ei muodosta kattavaa kuvausta yhtiöstä, ja ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua huolellisesti yhtiötä koskeviin tietoihin ja riskeihin, joita on käsitelty mm. yhtiön tilinpäätöksessä. Listaamattomiin yhtiöihin sijoittamista koskevia riskejä on käsitelty Privanet Securities Oy:n Ennakkotiedot palveluntarjoajasta -asiakirjassa. Tässä esitetyt tiedot eivät muodosta tarjousta tai kehotusta tehdä rahoitusvälineitä koskevia liiketoimia.

PRIVANET | 31.03.2020

St1 Nordicin yhtiösivulle