Uutiset

image

St1 kärsi öljyn hintaromahduksesta, mutta pysyi voitolla

St1 Nordicin liikevaihto laski alkuvuonna noin 600 miljoonalla eurolla 2,5 miljardiin euroon. Liikevaihdon laskuun vaikutti erityisesti maaliskuussa alkanut öljyn tuntuva halpeneminen. Lisäksi myyntivolyymi laski koronan aiheuttamien rajoitusten myötä.

Liikevaihdon laskusta huolimatta yhtiö onnistui pitämään tuloksensa voitolla, vaikka liikevoitto heikkenikin edellisvuoden 41,0 miljoonasta eurosta 26,9 miljoonaan euroon. Nettotulos laski 42,0 miljoonasta eurosta 22,7 miljoonaan euroon. Tulospudotukseen vaikutti öljyn halpeneminen maalis-huhtikuussa. Hinta elpyi kuitenkin katsauskauden lopulla. Yhtiö arvioi, että tulosheikennyksestä 13 miljoonaa euroa selittyy hintamuutoksilla ja jalostusmarginaalisuojauksilla.

St1 Nordicin oma pääoma oli kesäkuun lopussa 886 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 51 prosenttia. Oma pääoma kasvoi vuodenvaihteesta noin kahdeksan miljoonaa euroa. Alkuvuoden liiketoiminnan kassavirta oli yli sata miljoonaa euroa ja investointeihin se käytti 48 miljoonaa euroa. Investoinneista merkittävin oli Göteborgin jalostamolle rakennettava biodiesellaitos, jonka on määrä valmistua vuonna 2022.

Loppuvuoden tulokseen vaikuttavat yhtiön mukaan koronaviruksen aiheuttama epävarma toimintaympäristö ja öljyn hintakehitys. Yhtiö ei maksanut keväällä osinkoa, mutta sen hallituksella on edelleen voimassa oleva valtuutus päättää enintään 15,1 miljoonan euron osingonjaosta. Hallitus tarkastelee asiaa uudelleen syksyllä.

St1 Nordic julkisti katsauskauden päättymisen jälkeen kaupan, jossa se myi omistamansa puolikkaan Tuuliwatti Oy:stä. Kaupan loppuunsaattaminen edellyttää kaupan ehtojen toteutumista ja yhtiö arvioi prosessin päättyvän syksyllä. Kauppa tuo merkittävän tuloslisän yhtiön kuluvan vuoden tulokseen.

PRIVANET | 31.08.2020

Linkki osavuosikatsaukseen