Uutiset

image

Saton operatiivinen tulos parani

Vuokra-asuntosjoittaja Saton liikevaihto kasvoi viime vuonna 295,6 miljoonasta eurosta 303,4 miljoonaan euroon. Nettovuokratuotot kasvoivat 207,1 miljoonasta eurosta 220,3 miljoonaan euroon.

Taseen loppusumma kasvoi 4718 miljoonasta eurosta 5104 miljoonaan euroon. Oma pääoma kasvoi sadalla miljoonalla eurolla 2155,7 miljoonaan euroon. Korollinen vieras pääoma kasvoi vajaat 300 miljoonaa euroa ja oli 2381,5 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste laski kasvaneista veloista huolimatta vain 1,4 prosenttiyksikköä 42,2 prosenttiin.

Osakekohtainen oma pääoma nousi 36,31 eurosta 38,07 euroon. Osakekohtainen nettovarallisuus kasvoi 43,76 eurosta 45,52 euroon.

Yhtiön omistamien asuntojen määrä kasvoi runsaalla 800 asunnolla ja oli vuodenvaihteessa 26 792. Koronan seurauksena taloudellinen vuokrausaste laski 1,4 prosenttiyksikköä 96,7 prosenttiin. Saton vuokra-asuntojen keskineliövuokra nousi 0,28 euroa 17,51 euroon.

Saton liikevoitto ilman sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta parani 173,3 miljoonasta eurosta 192,6 miljoonaan euron. Edellisvuonna yhtiö siirtyi käyvän arvon laskennassa tuottoarvomenetelmään, joka nosti kiinteistökannan arvoa yli 550 miljoonalla eurolla. Viime vuonna käypiin arvoihin tehtiin 13 miljoonan euron alennus laskeneen vuokrausasteen takia.

Operatiivinen osakekohtainen tulos kasvoi 1,61 eurosta 1,92 euroon. Osakekohtainen 1,61 euron kassavirta nousi 2,33 euroon. Saton hallitus esittää osingoksi 0,50 euroa osakkeelle, kun toissa vuodelta osinkoa ei maksettu.

Viimeiset kaupat Saton osakkeella on Privanetissa tehty 40 euron kurssilla, mikä tarkoittaa 2242 miljoonan euron markkina-arvoa. Kurssi ylittää osakekohtaisen oman pääoman viidellä prosentilla, mutta jää 11 prosenttia alle osakekohtaisen nettovarallisuuden. Operatiivisesta osakekohtaisesta tuloksesta laskettu p/e-luku on 20,8 ja osakekohtaisesta kassavirrasta laskettu voittokerroin on 17,2.

Merkittävin muutos Saton omistuksessa oli viime vuonna Rakennusliiton 619 300 osakkeen myynti pääomistaja Balderille, joka omisti vuodenvaihteessa jo lähes 56 prosenttia Satosta. Tehdyn kaupan arvo oli yli 25 miljoonaa euroa ja kaupassa vaihtui 1,2 prosenttia osakekannasta. Kaikkiaan Balder kasvatti omistustaan vuoden aikana noin 704 000 osakkeella.

Saton uudistuotannossa viime vuosi oli vilkas, sillä uusia asuntoja valmistui 868 kappaletta, kun vuonna 2019 asuntoja valmistui 353. Kuluva vuosi on hiljaisempi, sillä vuodenvaihteessa rakenteilla oli 385 asuntoa eli alle puolet verrattuna edelliseen vuodenvaihteeseen.

Saton mukaan ennätysvilkas rakentaminen vähenee tulevina vuosina haettujen rakennuslupien laskun seurauksena. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria ja Satoa tukee asuntokannan keskittyminen pääkaupunkiseudulle ja muihin kasvukeskuksiin. Tulosohjeistusta Sato ei kuluvalle vuodelle julkista.

 

Sato, avainluvut

  2020 2019
Liikevaihto, meur 303,4 295,6
Nettovuokatuotto, meur 220,3 207,1
Liikevoitto,meur 179,6 725,6
Liikevoitto ilman käyvän arvon muutoksia, meur 192,6 173,3
Nettotulos, meur 101,9 534,9
Operatiivinen kassavirta, meur 132,1 91,2
Omavaraisuusaste, % 42,2 43,6
Tase, meur 5104,7 4718,2
Oma pääoma, meur 2155,7 2055,8
Tulos/osake, eur 1,80 9,45
Operatiivinen tulos/osake, eur 1,92 1,61

 

Sato, osake

Osakkeiden lukumäärä, kpl 56 783 067
Viimeisin noteeraus, eur 40
Markkina-arvo, meur 2242
P/e 22,2
P/e, operatiivinen 20,8
P/b 1,05

 

Sato, suurimmat omistajat 31.12.2020

  Osuus, %
Balder Finska Otas 55,8
Stichting Depositary APG 22,6
Elo 12,7
Valtion Eläkerahasto 4,9
Erkka Valkila 0,7
Hengityssairauksien tutkimussäätiö 0,4
SATO Oyj 0,3
Tuula Entelä 0,3
Erkki Heinonen 0,3
Tradeka-sijoitus Oy 0,2

 

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Privanet Securities Oy:n julkisesti esitettyjen tietojen perusteella tekemään analyysiin ja ne edustavat Privanet Securities Oy:n näkemystä tiedon julkaisuhetkellä. Esitetty informaatio ei muodosta kattavaa kuvausta yhtiöstä, ja ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua huolellisesti yhtiötä koskeviin tietoihin ja riskeihin, joita on käsitelty mm. yhtiön tilinpäätöksessä. Listaamattomiin yhtiöihin sijoittamista koskevia riskejä on käsitelty Privanet Securities Oy:n Ennakkotiedot palveluntarjoajasta -asiakirjassa. Tässä esitetyt tiedot eivät muodosta tarjousta tai kehotusta tehdä rahoitusvälineitä koskevia liiketoimia.

 

PRIVANET | 12.02.2021

Saton yhtiösivulle