Uutiset

image

Saton kassavirta hyvässä kasvussa

Saton yhdeksän kuukauden liikevaihto kasvoi noin kahdeksan miljoonaa euroa 228,3 miljoonaan euroon. Asuntojen lukumäärä lisääntyi vuoden aikana vajaalla 800 ja runsaat 26 600. Kiinteistökannan arvo oli syyskuun lopussa 4,71 miljardia euroa eli yli 0,6 miljoonaa euroa vuodentakaista enemmän, mutta vain aavistuksen korkeammalla kuin vuodenvaihteessa.

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksia Sato kirjasi yhdeksälle kuukaudelle -7,0 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten arvoja kirjattiin 64,2 miljoonaa euroa. Arvonmuutoskirjaukset selittävätkin tuloksen heikkenemisen ennen veroja noin 150 miljoonasta eurosta 103 miljoonaan euroon ja osakekohtaisen tuloksen putoamisen 2,10 eurosta 1,44 euroon.

Paremmin tuloskunnosta kertovista luvuista nettovuokratuotto kasvoi 153,5 miljoonasta eurosta 166,9 miljoonaan euroon ja operatiivinen kassavirta 64,9 miljoonasta eurosta 95,7 miljoonaan euroon. Yhdeksän kuukauden osakekohtainen operatiivinen kassavirta oli 1,69 euroa, kun edellisvuonna lukema jäi 1,15 euroon. Tasaisella vauhdilla koko vuoden osakekohtainen operatiivinen kassavirta asettuisi noin 2,25 euroon.

Saton osakekohtainen oma pääoma kasvoi 28,81 eurosta 37,72 euroon, mutta muutosta vuodenvaihteen 36,31 euroon tuli pienten arvonmuutosten myötä vain vähän. Osakekohtainen nettovarallisuus nousi vuodenvaihteen 43,76 eurosta 45,25 euroon.

Investointitahtia Sato on pudottanut tänä vuonna, sillä syyskuun lopussa rakenteilla oli 467 asuntoa, kun vuosi sitten lukema oli 1221 asuntoa. Yhdeksän kuukauden asuntoinvestoinnit olivat 83 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna ne olivat 110 miljoonaa euroa.

Saton taloudellinen vuokrausaste heikkeni koronan vuoksi lievästi edellisvuodesta, mutta alhaisella korkotasolla on positiivinen vaikutus rahoituskuluihin. Kaupungistumisen trendi tukee kasvua pitkällä aikavälillä, vaikka asuntorakentaminen väheneekin tulevina vuosina ja hidastaa myös vuokra-asuntotarjonnan kasvua.

Viimeiset kaupat Saton osakkeella on tehty Privanetissa 39,50 euron kurssilla eli hieman yli osakekohtaisen oman pääoman, mutta alle osakekohtaisen nettovarallisuuden.

 

PRIVANET | 05.11.2020

Linkki Saton osavuosikatsaukseen