Uutiset

image

Sato on Kojamoa halvempi

Liikevaihto

Vuokra-asuntosijoittaja Saton liikevaihto kasvoi viime vuonna viidellä miljoonalla eurolla reiluun 295 miljoonaan euroon. Sijoittajan näkökulmasta mielenkiintoisempi luku eli nettovuokratuotto nousi 198,5 miljoonasta eurosta 207,1 miljoonaan euroon.

Nettovuokratuotot olivat 70 prosenttia liikevaihdosta, kun pörssilistatun kilpailijan Kojamon nettovuokratuottoprosentti oli 66. Saton omistuksessa olevien asuntojen määrä kasvoi viime vuonna vajaalla parilla sadalla ja oli vuodenvaihteessa reilut 26 000. Asuntokannan käypä arvo oli 4,7 miljardia euroa.

 

Tulos

Saton liikevoitto liki kolminkertaistui viime vuonna 273,3 miljoonasta eurosta 725,6 miljoonaan euroon. Iso muutos oli kertaluontoinen ja johtui siitä, että Sato siirtyi kilpailijansa Kojamon tapaan tuottoarvomenetelmän käyttöön asuntojensa arvostuksessa ja kirjasi sen takia huomattavat kirjanpidolliset voitot tilinpäätökseensä.

Totuudenmukaisemman kuvan Saton tuloksesta antaa käyvän arvon muutoksista puhdistettu liikevoitto, joka kasvoi pari miljoonaa euroa 173,3 miljoonaan euroon.

Saton osakekohtainen tulos liki kolminkertaistui viime vuonna 9,45 euroon, mutta huomattava osa tuli laskennallisista arvonmuutoksista, joten neljän alle jäävä p/e-luku kannattaa jättää omaan arvoonsa. Hyvä mittari kiinteistösijoitusyhtiön tuloksentekokyvyn arvioimiseen on liiketoiminnan operatiivinen kassavirta, joka Satolla laski viime vuonna 97,9 miljoonasta eurosta 91,2 miljoonaan euroon.

 

Tase

Saton taseen loppusumma kasvoi viime vuonna etenkin tuottoarvomenetelmän käyttöönoton ansiosta 3,9 miljardista eurosta 4,7 miljardiin euroon. Oma pääoma kasvoi puolella miljardilla eurolla 2, 056 miljardiin euroon. Omavaraisuusaste nousi neljä prosenttiyksikköä 43,6 prosenttiin.

Osakekohtainen oma pääoma kasvoi yhdeksän euroa 36,31 euroon. Paremmin kiinteistöyhtiön omaisuuden markkina-arvoa kuvaava osakekohtainen nettovarallisuus nousi 32,77 eurosta 43,76 euroon.

 

Osake, arvostus ja omistus

Viimeiset kaupat Saton osakkeella on tehty 35 euron kurssilla, mikä tarkoittaa 1,96 miljardin euron markkina-arvoa. Pörssinoteerattuun Kojamoon verrattuna Saton markkina-arvo on alhainen, sillä esimerkiksi nettovuokratutoilla mitattuna Sato on vain 16 prosenttia Kojamoa pienempi, mutta Kojamon markkina-arvo 14 euron kurssilla on peräti 3,5 miljardia euroa.

Arvonmuutoskohinasta puhdistettu Saton kassavirtapohjainen osakekohtainen tulos oli viime vuonna 1,61 euroa, mikä antaa p/e-luvuksi korkeahkon lukeman 22. Kojamon vastaava lukema on 25.

Saton osakekurssi on lähellä 36,31 osakekohtaista omaa pääomaa. Ehkä hieman paremmin yhtiön omaisuuden tämänhetkistä arvoa kuvaavan osakekohtaisen nettovarallisuuden perusteella Saton p/nav on 0,8, kun kansainvälisesti kiinteistösijoitusyhtiöitä arvostetaan yleisesti kertoimella 1 ja Kojamon lukema on 0,91. Saton arvostus on siis maltillinen, joskin listaamattoman yhtiön kohdalla 20 prosenttia nettovarallisuuden alapuolelle jäävä markkina-arvo on varsin tavanomainen taso.

Kojamon listatuminen vietiin läpi rimaa hipoen, mutta viime vuonna kurssi sai kunnolla tuulta purjeisiinsa. Kasvanut kiinnostus Kojamon osaketta kohtaan tasoittaa Saton tietä kohti pörssiä. Tällä hetkellä yhtiöllä on 119 omistajaa. Ruotsalainen pörssiyhtiö Balder omistaa liki 55 prosenttia Satosta ja toinen suuromistaja, hollantilainen eläkevakuuttaja APG omistaa yhtiöstä lähes 23 prosenttia.

Osinkoa Sato jakaa edellisvuoden tapaan 0,50 euroa osakkeelle, mikä jättää osinkotuoton suhteessa nykykurssiin vaatimattomalle 1,4 prosentin tasolle.

 

Sato, avainluvut

  2019 2018
Liikevaihto, meur 295,6 290,4
Nettovuokatuotto, meur 207,1 198,5
Liikevoitto,meur 725,6 273,3
Liikevoitto ilman käyvän arvon muutoksia, meur 173,3 171,4
Nettotulos, meur 534,9 184,3
Liiketoiminnan kassavirta, meur 97,9 91,2
Omavaraisuusaste, % 43,6 39,6
Tase, meur 4718,2 3922,4
Oma pääoma, meur 2055,8 1554,5
Tulos/osake, eur 9,45 -9,2

 

Sato, osake

Osakkeiden lukumäärä, kpl 56 783 067
Viimeisin noteeraus, eur 35
Markkina-arvo, meur 1962
P/e 3,7
P/liiketoiminnan kassavirta 21,7
P/b 0,96

 

Sato, suurimmat omistajat 31.12.2019

  Osuus, %
Balder Finsaka Otas 54,6
Stichting Depositary APG 22,6
Elo 12,7
Valtion Eläkerahasto 4,9
Rakennusliitto 1,2
Erkka Valkila 0,7
Hengityssairauksien tutkimussäätiö 0,4
Tuula Entelä 0,3
SATO Oyj 0,3
Erkki Heinonen 0,3

 

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Privanet Securities Oy:n julkisesti esitettyjen tietojen perusteella tekemään analyysiin ja ne edustavat Privanet Securities Oy:n näkemystä tiedon julkaisuhetkellä. Esitetty informaatio ei muodosta kattavaa kuvausta yhtiöstä, ja ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua huolellisesti yhtiötä koskeviin tietoihin ja riskeihin, joita on käsitelty mm. yhtiön tilinpäätöksessä. Listaamattomiin yhtiöihin sijoittamista koskevia riskejä on käsitelty Privanet Securities Oy:n Ennakkotiedot palveluntarjoajasta -asiakirjassa. Tässä esitetyt tiedot eivät muodosta tarjousta tai kehotusta tehdä rahoitusvälineitä koskevia liiketoimia.

 

PRIVANET | 27.03.2020

http://web.privanet.fi/site/wp-content/uploads/2020/06/20200326-Sato.pdf