Uutiset

image

Ruohonjuuri lyö hanskat tiskiin Ruotsissa

Liikevaihto, tulos ja tase

Ruohonjuuren viime vuosi sujui kannattavan kasvun merkeissä, vaikka Ruotsin liiketoiminta nakersi edelleen konsernin tulosta. Kotimaan liiketoiminnasta koostuvan Ruhonjuuri Oy:n liikevaihto nousi 25,1 miljoonasta eurosta 30,6 miljoonaan euroon. Kasvua kertyi 22 prosenttia.

Ruotsin hiljattain käynnistyneillä luvuilla täydennetyssä konsernitilinpäätöksessä liikevaihto kasvoi vielä hieman aavistuksen ripeämmin 26 miljoonasta eurosta 32 miljoonaan euroon.

Kotimaassa kannattavuus pysyi erinomaisesti liikevaihdon kasvun kyydissä, sillä liikevoitto parani 1,9 miljoonasta eurosta 2,5 miljoonaan euroon. Liikevoitto parani 37 prosenttia ja liikevoittomarginaali nousi noin prosenttiyksikön 8,3 prosenttiin.

Myös konsernin liikevoitto parani selvästi 1,2 miljoonasta eurosta 2,0 miljoonaan euroon. Viime vuonna konsernin tulos jäi kotimaan yhtiön tuloksesta jälkeen noin 550 tuhatta euroa eli ero kutistui edellisvuodesta runsaalla 100 tuhannella eurolla.

Ruohonjuuri Oy:n nettotulos kasvoi kolmanneksen 2,0 miljoonaan euroon ja konsernin nettotulos kaksinkertaistui 1,5 miljoonaan euroon.

Konsernin taseen loppusumma nousi 8,1 miljoonasta eurosta 9,6 miljoonaan euroon. Oma pääoma nousi 4,9 miljoonasta eurosta 5,9 miljoonaan euroon. Omavaraisuusaste parani vajaan prosenttiyksikön verran 62 prosenttiin. Kotimaan yhtiön taseen loppusumma oli 10,8 miljoonaa euroa ja oma pääoma 7,3 miljoonaa euroa.

 

Osake, osinko ja näkymät

Viimeset kaupat Ruohonjuuren osakkeella on Privanetissa tehty 57 euron kurssilla, mikä tarkoittaa 12,3 miljoonan euron markkina-arvoa. Suhteessa konsernin omaan pääomaan kurssi on 2,1-kertainen. Viime vuoden osakekohtainen tulos 6,73 euroa, mikä tarkoittaa p/e-lukua 8,5.

Osingonmaksussa näkyy koronaviruksen jälki, sillä yhtiökokoukselta haetaan hallitukselle valtuutta päättää enintään 2,04 euron osingosta ensi vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Mikäli osingonmaksu toteutuu, tuotto suhteessa nykykurssiin on 3,6 prosenttia.

Ruohonjuuren osake näyttää vuosia jatkuneeseen vakaaseen kasvuun ja viime vuoden tulokseen suhteutettuna houkuttelevan hintaiselta. Koronaviruksen vaikutukset näyttävät kuitenkin katkaisevan kannattavan kasvuputken ja kuluvaan vuoteen liittyy huomattavaa epävarmuutta.

Ruotsissa myynninkehitys ei ole vastannut odotuksia ja koronan puhjettua myynti on jäänyt puoleen budjetoidusta. Yhtiön hallitus päättikin maaliskuun alussa aloittaa valmistelut Ruotsin liiketoimintojen alasajoon. Ruohonjuurella on myyntisaamisia Ruotsin tyttäreltä reilut 0,7 miljoonaa euroa ja rahoitussaamisia 1,4 miljoonaa euroa. Niihin mahdollisesti tehtävät alaskirjaukset vaikuttavat kuluvan vuoden tulokseen.

Korona painaa myös Suomen myyntiä. Maaliskuussa Suomen myynti on jäänyt noin 35 prosenttia alle tavoitetason. Verkkokaupan ripeä kasvu ei riitä kivijalkakaupan pudotuksen paikkaamiseen. Aloitettujen sopeuttamistoimien ansiosta yhtiö arvioi, ettei tilanne ainakaan lähikuukausina uhkaa yhtiön vakavaraisuutta. Yhtiö pitää uhkana toiminnan jatkumiselle yli 50 prosentin liikevaihdon laskua, joka vaatisi  jo merkittäviä sopeutustoimia.

Koko vuoden tulos jää yhtiön arvion mukaan koronaviruksen ja Ruotsin alasajon takia todennäköisesti tappiolle. Muuttuneen markkinaympäristön ja Ruotsin alasajon myötä yhtiö arvioi, että vuodelle 2030 asetettua 100 miljoonan euron liikevaihtotavoitetta on tarpeen arvioida uudelleen.

 

Ruohonjuuri, avainluvut

  2019 2018
Liikevaihto, meur 32,0 26,0
Liikevoitto,meur 2,0 1,2
Nettotulos, meur 1,5 0,8
Omavaraisuusaste, % 62,0 61,2
Tase, meur 9,6 8,1
Oma pääoma, meur 5,9 4,9
Tulos/osake, eur 6,73 3,57
Oma pääoma/osake, eur 27,46 22,85
Osinko/osake, eur 2,04 2,14

 

Ruohonjuuri, osake

Osakkeiden lukumäärä, kpl 216 033
Viimeisin noteeraus, eur 57
Markkina-arvo, meur 12,3
P/e 8,5
P/b 2,08
Osinkotuotto, % 3,6

 

Ruohonjuuri, suurimmat omistajat 22.1.2020

  Osuus, %
Ympäristö- ja kuluttajapoliittinen yhdistys ry 19,4
Tenhunen Juhani 10,6
Dodo ry 8,8
Foculus Oy 3,6
Neuvonen Arto 2,8
Fogelholm Nicolas 1,5
Järvisalo Kaj 1,4
Jansson Olli-Pekka 1,4
Soinio Eero 1,3

 

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Privanet Securities Oy:n julkisesti esitettyjen tietojen perusteella tekemään analyysiin ja ne edustavat Privanet Securities Oy:n näkemystä tiedon julkaisuhetkellä. Esitetty informaatio ei muodosta kattavaa kuvausta yhtiöstä, ja ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua huolellisesti yhtiötä koskeviin tietoihin ja riskeihin, joita on käsitelty mm. yhtiön tilinpäätöksessä. Listaamattomiin yhtiöihin sijoittamista koskevia riskejä on käsitelty Privanet Securities Oy:n Ennakkotiedot palveluntarjoajasta -asiakirjassa. Tässä esitetyt tiedot eivät muodosta tarjousta tai kehotusta tehdä rahoitusvälineitä koskevia liiketoimia.

 

PRIVANET | 17.04.2020

Ruohonjuuren yhtiösivulle