Uutiset

Privanetin tuottokori arvo-osakehajautuksella

Privanet käynnistää vuodenvaihteessa arvo-osakkeista koostuvan tuottokorin seurannan. Salkkuun valitsemme tasaosuuksiin neljä arvopaperia, joiden kurssi jää huomattavasti alle osakekohtaisen oman pääoman. Salkun yhtiöissä painottuu myös yhtiöiden halu ja kyky maksaa hyvää osinkoa. Yhtiöiden maksamat osingot sijoitamme takaisin yhtiön osakkeeseen. Salkun kehitystä voi seurata sivuillamme päivittäin, ja raportoimme salkun kehityksestä kuukausittain.

 

Aloitussalkku

 

Finda

Paino 25%, 2020 päätöskurssi 48,10 euroa

Länsisuomalainen entinen puhelinyhtiö ja teleoperaattori DNA:n suurin omistaja sijoittaa DNA:n myynnistä saatuja varoja finanssimarkkinoille maailmanlaajuisesti. Sijoitussalkun painopiste on Euroopassa ja huomattavassa roolissa ovat myös Japani ja muu Aasia. Koronapandemian puhjetessa varoista oli sijoitettuna vasta murto-osa, joten salkun arvo tuskin notkahti merkittävästi keväällä ja oikein ajoitetuilla kaupoilla kuluvan vuoden tuloksella on eväät muodostua hyväksi.

Yhtiön oma pääoma oli toissa vuodenvaihteessa 974 miljoonaa euroa ja osakekohtainen oma pääoma 71,51 euroa. Tällä hetkellä yhtiön osakkeella käydään kauppaa Privanetissa noin kolmanneksen alle osakekohtaisen oman pääoman. Osinkoa Finda maksoi viime vuodelta 3,68 euroa, mikä tarkoittaa liki kahdeksan prosentin osinkotuottoa suhteessa viime vuoden päätöskurssiin.

 

Osuuskunta KPY

Paino 25%, 2020 päätöskurssi 22,70 euroa

Osuuskunta KPY:n tuorein iso liike oli Technopolisin ostaminen ulos Technopolis Kuopiosta. KPY omistaa Novapolis-kiinteistösijoitusyhtiön nyt kokonaan ja hankinnan jälkeen alueelle on valmistunut lisää toimistotilaa. Kiinteistöjen vuokrausaste on pysytellyt korkeana huolimatta koronan vaikutuksista. Kiinteistöomaisuuden jalostaminen tarkoittaa kasvavaa palvelutarjontaa vuokralaisille. Palvelut toivat alkuvuonna jo lähes kolmanneksen kiinteistösijoitusyhtiön liikevaihdosta. Muita KPY:n omistuksia ovat pörssiaikeistaan julkisuudessa kertonut it-yhtiö Enfo, voitolle kääntyvä verkkorakentaja Voimatel ja hoivapalveluyritys Vetrea.

KPY:n korolliset nettovelat olivat kesäkuun lopussa lähes 150 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 33 prosenttia. KPY:n osuustodistuskohtainen oma pääoma oli kesäkuun lopussa 22,50 eli hyvin lähellä nykyistä kurssia Privanetissa. Toissa vuodelta yhtiö maksoi yhteensä 1,40 euron osuuspääoman koron osuustodistusta kohti. Suhteessa viime vuoden päätöskurssiin se tarkoittaa yli kuuden prosentin tuottoa.

 

Viria

Paino 25%, 2020 päätöskurssi 19,50 euroa

Entinen Vaasan seudulla toiminut puhelinyhtiö myi telecom-liiketoimintansa Elisalle ja on kasvattanut itsestään sadan miljoonan euron liikevaihtoa tekevän it- ja turvateknologiakonsernin. Turvateknologian osuus Virian liikevaihdosta on yli 60 prosenttia. Sekä fyysisen- että kyberturvan kattavia kokonaisuuksia toimittava Viria arvioi koronasta huolimatta yltävänsä liikevaihdossa ja oikaistussa käyttökatteessa viime vuoden tasolle.

Viria alkaa myös olla pörssikelpoinen. Se on vuosineljänneksittäin raportoiva julkinen osakeyhtiö, joka on siirtymässä kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön. Pörssispekulaatioita on lisännyt myös pörssiyhtiö F-Securen toimitusjohtajan Samu Konttisen nimitys Virian toimitusjohtajaksi vuodenvaihteesta alkaen.

Virian osakekohtainen oma pääoma oli syyskuun lopussa 22 euroa eli kauppaa osakkeella käydään osakekohtaisen oman pääoman alapuolella. Osinkoa Viria maksoi toissa vuodelta yhteensä 1,90 euroa, mikä tarkoittaa liki kymmenen prosentin osinkotuottoa suhteessa nykykurssiin. Virian kassavarat ovat yhä huomattavat, joten avokätinen osingonmaksu jatkunee myös ensi vuonna.

 

G.W. Sohlberg

Paino 25%, 2020 päätöskurssi 22,50 euroa

Sohlbergin suvun sijoitusyhtiön G.W. Sohlbergin salkun arvo on kahden viimeisen vuosineljänneksen aikana kuronut umpeen ensimmäisen neljänneksen pandemian aiheuttaman pudotuksen tappiot. Yhtiön tavoitetasot salkun painotuksessa ovat 60 prosenttia julkisesti noteerattuja sijoituksia ja 40 prosenttia muita sijoituksia. Korona on kuitenkin viivyttänyt salkun painotusten saattamista tavoitetasoille. Syyskuun lopussa salkun osakepaino oli noin 80 prosenttia ja osakepositiosta Pohjoismaiden osuus oli 80 prosenttia.

GWS:n nettovarallisuus oli syyskuun lopussa 99 miljoonaa euroa, kun yhtiön markkina-arvo jää viime vuoden päätöskurssilla vain 67 miljoonaan euroon. Kauppaa osakkeella käydään siis yli 30 prosenttia alle nettovarallisuuden. Toissa vuodelta GWS maksoi yhden euron osingon, mikä tarkoittaa 4,3 prosentin tuottoa suhteessa nykykurssiin.

 

Salkun yhtiöitä voidaan vaihtaa kuukausittaisten päivitysten yhteydessä.

PRIVANET | 05.01.2021

Tuottokorin seurantasivulle