Uutiset

Pörssiyhtiöiden lainoja Privanetin kautta

Privanetin tarjontaan on kuluvana vuonna lisätty pörssiyhtiöiden lainojen välittäminen jälkimarkkinoilta. Välityspalvelun piiriin kuuluvat periaatteessa kaikki jälkimarkkinakelpoiset lainat, mutta Privanet pyrkii suodattamaan lainojen joukosta asiakkailleen kiinnostavimmat.

Jvk-lainat

SRV

Tiukassa rahoitustilanteessa ollut SRV on kuluvana vuonna vahvistanut tasettaan ja tervehdyttänyt liiketoimintaansa. Yhdeksän kuukauden liiketoiminnan ja investointien kassavirta oli 34 miljoonaa euroa positiivinen, mutta kääntyi kolmoskvartaalilla negatiiviseksi. Tulovirtaa yhtiö sai alkuvuonna myymällä omistusosuuksia REDIstä ja Tampereen Kansi ja Areena-hankkeesta. Kassavarat olivat syyskuun lopussa 70 miljoonaa euroa. Kassavirran kääntäminen takaisin positiiviseksi on tärkeää, sillä kolmosneljänneksen tahdilla kassanpohja häämöttää ensi kesänä.

Alkuvuoden tervehdyttämisohjelman seurauksena yhtiön omavaraisuusaste ilman ifrs 16-standardin mukaisia vuokrasopimusvelkoja oli syyskuun lopussa 29,6 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 98,4 prosenttiin.

SRV:n liiketoiminta on tervehtynyt. Yhdeksän kuukauden liikevaihto oli nelisen prosenttia edellisvuotista korkeampi, joskin kolmannen neljänneksen liikevaihto laski edellisvuodesta selvästi. Liikevoitto nousi voitolle, mutta nettotulos näyttää yhä tappiolukemia. Tuloskäännettä tukee uusien sopimusten määrän selkeä kasvu. Yhtiö arvioi liikevaihdon laskevan tänä vuonna, mutta odottaa positiivista operatiivista liikevoittoa.

SRV 6,875% 03/2022

 • eräpäivä 23.3.2022 (alkuperäinen eräpäivä 23.3.2021)
 • liikkeeseenlaskupäivä 23.3.2016
 • kuponkikorko 6,875%
 • koronmaksu puolivuosittain, 23.3. ja 23.9.
 • erääntymisarvo eräpäivänä 101,75% nimellisarvosta (alkuperäinen 100%)
 • emissiokoko 100meur

 

Hybridilainat

Finnair

Koronapandemiasta pahasti kärsineen Finnairin yhdeksän kuukauden liikevaihto laski 69 prosenttia. Toisella ja kolmannella neljänneksellä lasku oli noin 90 prsoenttia. Liiketappiota syntyi 450 miljoonaa euroa.

Koronapandemian jatkuessa arvuuttelu kassan kestämisestä jatkuu. Negatiivinen kassavirta on kuitenkin vähitellen kutistumassa, sillä asiakaspalautuksia ei enää ensi vuoden puolella juurikaan ole. Myöskään investoinnit uuteen konekantaan eivät rasita kassaa enää loppuvuonna ja yhtiö neuvottelee kolmen uuden koneen toimitusaikataulun lykkäyksestä ja käy myös neuvotteluja parin koneen myynnistä.

Kassavarat olivat syyskuun lopussa 725 miljoonaa euroa ja käyttämätön valmiusluottolimiitti, nostamaton TyEl-laina ja koneiden myynnit voivat vahvistaa kassaa vielä noin 600 miljoonalla eurolla. Tappiotahdin hellittämisen ja kassavarojen on markkinoilla arvioitu riittävän hyvin eikä yhtiön uskota tarvitsevan uutta osakeantia.

 • eräpäivätön hybridilaina (oman pääomanehtoinen laina)
 • liikkeeseenlaskupäivä 3.9.2020
 • Ensimmäinen korontarkastuspäivä 3.9.2023. Yhtiöllä on oikeus lunastaa laina takaisin nimellisarvoon milloin tahansa korkeintaan 3 kuukautta ennen ensimmäistä korontarkastuspäivää mutta viimeistään ensimmäisenä korontarkastuspäivänä. Mikäli yhtiö ei käytä tätä oikeutta, yhtiöllä on tämän jälkeen oikeus lunastaa laina ennenaikaisesti vuosittain koronmaksupäivänä.
 • Kuponkikorko 10,25 % p.a. ensimmäiseen korontarkistuspäivään 3.9.2023 saakka. Ensimmäisen korontarkistuspäivän jälkeen korko nousee 5%-yksiköllä 15,25%:iin p.a.
 • Koronmaksu vuosittain; 3.9.
 • emissiokoko 200meur

 

SSH

SSH:n tammi-syyskuun liikevaihto laski 19 prosenttia 8,3 miljoonaan euroon.Nettotulos jäi 1,5 miljoonaa euroa miinukselle. Likvidit varat olivat kesäkuun lopussa 9,4 miljoonaa euroa, kun vuodenvaihteessa summa oli 12 miljoonaa euroa.

Yhtiön oma pääoma on tällä hetkellä käytännössä yhtiön 12 miljoonan euron hybridilaina, jonka takaisinmaksuun yhtiön kassavarat eivät riitä. Yhtiö maksaa lainastaan korotettua 11,5 prosentin kuponkikorkoa.

Toisen vuosineljänneksen aikana Accendo Capital osti reilun 29 prosentin osuuden yhtiöstä sen perustajalta Tatu Ylöseltä, jonka osuus laski 18 prosenttiin. Kaksi Accendon edustajaa valittiin yhtiön hallitukseen. Omistajamuutos otettiin markkinoilla vastaa positiivisesti samoin kuin toimitusjohtajan vaihdos alkuvuonna.

SSH:n tuoterepertuaarista suurimmat odotukset kohdistuvat PrivX-tuotteeseen, jonka kuukausilaskutukseen perustuva myynti kasvaa tällä hetkellä reippaasti. Tulonlähteenä sen merkitys on kuitenkin vielä marginaalinen.

 • eräpäivätön hybridilaina (oman pääomanehtoinen laina)
 • liikkeeseenlaskupäivä 30.3.2015
 • Ensimmäinen ennenaikainen lunastuspäivä 30.3.2020. Mikäli yhtiö ei käytä tätä oikeutta, yhtiöllä on oikeus lunastaa laina ennenaikaisesti vuosittain koronmaksupäivänä.
 • Kuponkikorko 7,50 % p.a. ensimmäiseen ennenaikaiseenlunastuspäivään 30.3.2020 saakka. Tämän jälkeen korko nousee 4%-yksiköllä 11,50 %:iin p.a.
 • Koronmaksu vuosittain; 30.3.
 • emissiokoko 12meur

 

Citycon

Cityconin nettovuokratuotot laskivat tammi-kesäkuussa 109,7 miljoonasta eurosta 102,6 miljoonaan euroon. Toisen neljänneksen nettovuokratuotot alenivat 56,1 miljoonasta eurosta 50,2 miljoonaan euroon. Koronan vaikutukset näkyvät vuokratuotoissa, mutta selvästi pelättyä vähemmän.

Ensimmäisen vuosipuoliskon operatiivinen tulos (EPRA) laski maltillisesti 74,5 miljoonasta eurosta 71,0 miljoonaan euroon ja operatiivinen osakekohtainen tulos aleni vain 0,42 eurosta 0,40 euroon. Ifrs-standardin mukainen osakekohtainen tulos painui 0,17 euroa tappiolle johtuen muun muassa kiinteistökannan ei-kassavaikutteisista käyvän arvon muutoksista.

Yhtiö ohjeistaa koko vuodelta 0,71-0,81 euron operatiivista osakekohtaista tulosta eli tulostahti pysyy loppuvuonna suunnilleen alkuvuoden tasolla tai laskee hieman. Toimitilojen vuokrausaste pysyi korkealla 93,5 prosentin tasolla, mikä oli vain kaksi prosenttia vähemmän kuin vuodenvaihteessa.

Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 46 prosentissa, mikä oli vajaat viisi prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Lukema ylitti yhtiön rahoituskovenanttitason noin 14 prosenttiyksiköllä.

 • eräpäivätön hybridilaina (oman pääomanehtoinen laina)
 • liikkeeseenlaskupäivä 22.11.2019
 • Ensimmäinen korontarkastuspäivä 22.2.2025. Yhtiöllä on oikeus lunastaa laina takaisin nimellisarvoon milloin tahansa korkeintaan 90 päivää ennen ensimmäistä korontarkastuspäivää mutta viimeistään ensimmäisenä korontarkastuspäivänä. Mikäli yhtiö ei käytä tätä oikeutta, yhtiöllä on oikeus lunastaa laina ennenaikaisesti vuosittain koronmaksupäivänä.
 • Kuponkikorko 4.496 % p.a. ensimmäiseen korontarkistuspäivään 22.2.25 saakka. Ensimmäisen korontarkistuspäivän jälkeen korko on 5 vuoden EUR-swapkorko + 4,711% vuoden 2030 korontarkastuspäivään saakka, tämän jälkeen 5 vuoden EUR-swapkorko + 4,961% vuoden 2045 korontarkastuspäivään saakka ja 5 vuoden EUR-swapkorko + 5,711% tämän jälkeen. Korko määritetään 5 vuoden välein
 • Koronmaksu vuosittain; 22.2.
 • emissiokoko 350meur

 

Lisätietoa:
Privanet Fixed Income
bonds(at)privanet.fi
Ollipekka Vahvaselkä +358(0)50 307 8987
Andreas Romar +358(0)50 531 3010

 

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Privanet Securities Oy:n julkisesti esitettyjen tietojen perusteella tekemään analyysiin ja ne edustavat Privanet Securities Oy:n näkemystä tiedon julkaisuhetkellä. Esitetty informaatio ei muodosta kattavaa kuvausta joukkolainoista tai niiden liikkeeseenlaskijoista, ja ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua huolellisesti yhtiöitä koskeviin tietoihin ja riskeihin sekä lainojen ehtoihin. Tässä esitetyt tiedot eivät muodosta tarjousta tai kehotusta tehdä rahoitusvälineitä koskevia liiketoimia.

PRIVANET | 30.10.2020