Uutiset

image

Pörssiin siirtyvän Partneran sijoitustuotot laskivat

Pörssin First North-listalle ensi viikon alussa siirtyvän Partneran liikevaihto liki kolminkertaistui alkuvuonna 24,4 miljoonaan euroon. Vaahtolasiyhtiö Foamit Group toi liikevaihdosta 14,2 miljoonaa euroa ja 10,0 miljoonaa euroa tuli emoyhtiön arvopaperikaupasta.

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja painui 2,2 miljoonaan euroon edellisvuoden 9,1 miljoonasta eurosta. Tulos syntyi Foamit Groupin ansiosta, sillä arvopaperikauppaa harjoittavan emoyhtiön liiketulos jäi negatiiviseksi. Vertailukauden tulos sisälsi liiketoiminnan muita tuottoja kuuden miljoonan euron verran. Tuottoja syntyi tuolloin Hoivatilojen osakkeista ja kiinteistön myynnistä. Liiketoiminnan muista tuotoista oikaistu käyttökate laski 0,2 miljoonaa euroa. Alkuvuoden osakekohtainen tulos laski 0,22 eurosta 0,06 euroon.

Foamit Groupin liikevaihtoa kasvatti kausivaihteluja suitsinut leuto talvi ja koronan vaikutukset liiketoimintaan jäivät vähäisiksi. Viime vuonna Ruotsista hankitun Hasopor Ab:n luvut eivät ole mukana viime vuoden vertailuluvuissa kuin kesäkuusta alkaen, mikä selittää osaltaan kasvulukemia. Foamit Groupin käyttökate oli alkuvuonna 25 prosenttia.

Taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa 110,2 miljoonaa euroa, josta omaa pääomaa oli 67,9 miljoonaa euroa eli 1,88 euroa osakkeelle. Omavaraisuusaste oli vajaat 64 prosenttia. Partnera omistaa suoraan ja välillisesti 5,5 prosenttia Findasta ja potin markkina-arvo oli kesäkuun lopussa reilut 35 miljoonaa euroa. Osakkeet on Partneran taseessa arvostettu hankintahintaan. Merkittäviin omistuksiin kuuluu myös reilun kolmanneksen osuus pääomasijoitusyhtiö Nordic Optionista.

Viimeiset kaupat Partneran osakkeella on Privanetissa tehty 2,21 euron kurssilla, mikä tarkoittaa 80 miljoonan euron markkina-arvoa.

Partnera arvioi konsernin koko vuoden liiketoiminnan tuloksen olevan positiivinen ja yhtiö odottaa liikevaihtonsa kasvavan.

PRIVANET | 31.08.2020

Partneran osavuosikatsaukseen