Uutiset

image

PHP jatkoi isojakoa

PHP Holding myi viime vuonna loput omistamistaan DNA:n osakkeista lunastustarjouksen tehneelle norjalaiselle Telenorille 20,90 euron kappalehintaan. Osakemyynti toi PHP:n kassaan 713 miljoonaa euroa.

Osakemyynnin seurauksena PHP kirjasi tilinpäätökseensä liiketoiminnan muita tuottoja 539 miljoonan euron verran. Jo syksyllä PHP jakoi ylimääräisen 1000 euron osakekohtaisen osingon, mikä tarkoitti runsaan 202 miljoonan euron isojakoa. Tänä keväänä yhtiö jakoi toisen tuhannen euron osakekohtaisen osingon.

PHP Holdingin taseen oma pääoma oli vuodenvaihteessa 688 miljoonaa euroa, joista jakokelpoisia varoja oli 636 miljoonaa euroa. Kevään osingonjako pudotti siis oman pääoman määrän 486 miljoonaan euroon ja jakokelpoisten varojen potin 434 miljoonaan euroon.

PHP Holdingin sataprosenttisesti omistama PHP Liiketoiminta Oy sulautuu myöhemmin keväällä Finda Telecoms Oy:hyn, josta Finda omistaa 82 prosenttia ja PHP Holding 18 prosenttia. Finda Telecomsin varat tulevat olemaan noin 1,3 miljardia euroa, mikä tarkoittaisi PHP Holdingin osuudeksi laskennallisesti 234 miljoonan euron summaa.

Osingonjaon ja yhdistymisen jälkeen PHP Holdingin taseeseen jää siis edelleen noin 200 miljoonan euron potti muuta omaisuutta. Viimeiset PHP:n varat eivät ole pelkkää kassanpohjalla vellovaa käteistä, sillä Rival XVIII ky-rahasto, jossa PHP on äänettömänä yhtiömiehenä, omistaa Findasta 25 prosenttia. Potin markkina-arvo on Findan osakkeen 43,50 euron kurssilla 148 miljoonaa euroa.

Findan ja PHP:n välisten ristiinomistusten lisäksi soppaa hämmentävät tytär- ja osakkuusyhtiöiden PHP-omistukset. PHP Liiketoiminta Oy omistaa 6812 PHP:n osaketta, joiden markkina-arvo on liki 19 miljoonaa euroa. Puhelin Partnerit Oy omistaa yhteensä 6021 PHP Holdingin osaketta, mikä tarkoittaa PHP:n 46 prosentin omistusosuudelle vajaan kahdeksan miljoonan euron arvoa.

Osingonjaon ja fuusion jälkeen PHP:n vajaan 500 miljoonan euron omasta pääomasta puolet on kiinni Finda Telecomsissa ja toinen puolikas koostuu muusta omaisuudesta. Uuden Finda Telecomsin synnytyksen yhteydessä on tarkoitus purkaa PHP:n ja Findan välisiä ristiinomistuksia, joten PHP:n taseen lopullinen rakenne selviää vasta yhdistymisen myötä.

PHP Holdingin markkina-arvo 2750 euron kurssilla on 556 miljoonaa euroa eli hieman enemmän kuin yhtiön osingon irtoamisen jälkeinen laskennallinen 486 miljoonan euron oma pääoma. Taseessa olevien Findan ja PHP:n osakkeiden markkina-arvo on arviolta jonkin verran kirjanpitoarvoa korkeampi eli markkina-arvo on lähellä omistusten todellista arvoa. Lyhyellä tähtäimellä kurssissa tuskin on nousuvaraa. Tulevien vuosien potentiaali perustuu Finda Telecomsin kehitykseen ja Findan kurssikehtykseen.

 

PHP Holding, avainluvut

  2019 2018
Liikevaihto, meur 12,7 11,2
Liikevoitto,meur 542,9 20,9
Nettotulos, meur 554,7 32,8
Omavaraisuusaste, % 99,3 94,5
Tase, meur 692,8 387,7
Oma pääoma, meur 687,7 366,2
Tulos/osake, eur 2743 162
Oma pääoma/osake, eur 3400 1917
Osinko/osake, eur 1000 1230

 

PHP Holding, osake

Osakkeiden lukumäärä, kpl 202 253
Viimeisin noteeraus, eur 2 750
Markkina-arvo, meur 556
P/e 1
P/b 0,81
Osinkotuotto, % 36,4

 

PHP Holding, suurimmat omistajat 2.3.2020

  Osuus, %
Rival XV Invest Oy 16,7
Asiakasturva Oy 6,3
Rival Invest III Oy 5,6
PHP Liiketoiminta Oyj 3,4
Puhelinpartnerit Oy 3
OTC Arvopaperit Oy 2,6
Rival Alternative Invest ky 1,8
Ilmarinen 1,8
Finda Telecoms Oy 1,7
Lahden kaupunki 1

 

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Privanet Securities Oy:n julkisesti esitettyjen tietojen perusteella tekemään analyysiin ja ne edustavat Privanet Securities Oy:n näkemystä tiedon julkaisuhetkellä. Esitetty informaatio ei muodosta kattavaa kuvausta yhtiöstä, ja ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua huolellisesti yhtiötä koskeviin tietoihin ja riskeihin, joita on käsitelty mm. yhtiön tilinpäätöksessä. Listaamattomiin yhtiöihin sijoittamista koskevia riskejä on käsitelty Privanet Securities Oy:n Ennakkotiedot palveluntarjoajasta -asiakirjassa. Tässä esitetyt tiedot eivät muodosta tarjousta tai kehotusta tehdä rahoitusvälineitä koskevia liiketoimia.

 

PRIVANET | 27.03.2020