Uutiset

Osinkojen ja osuuskorkojen jakoon liittyvä muistilista

Kevään mittaan yhtiöt ilmoittavat mahdollisista voitonjaoistaan osinkojen ja osuuskorkojen muodossa. Sijoittajan on hyvä muistaa muutama seikka voitonjakoihin liittyen:

  • Yleensä viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitetaan hallituksen osinkoehdotus (osuuskunnilla osuuskorkoehdotus). Yhtiökokous hyväksyy voitonjaon määrän.
  • Täsmäytyspäivä tarkoittaa päivää, jonka päätteeksi yhtiön edustaja ottaa yhtiön osakasrekisteristä listan, jonka mukaisesti voitonjako maksetaan. Taho joka on merkitty osakasrekisteriin omistajaksi täsmäytyspäivänä, saa osingon maksupäivänä osingon.
  • Maksupäivä on päivä, jolloin yhtiö maksaa osingon täsmäytyspäivän listan mukaisesti omistajille.
  • Listaamattomien yhtiöiden osinkojen verotus eriää pörssiyhtiöistä. Suurimmalla osalla osingonsaajista ennakonpidätys on 7,5% (pörssiyhtiössä 25,5%). Lisätietoa listaamattomien yhtiöiden osingoista löydät verottajan sivuilta.

Privanetin jälkimarkkinan kaupankäynnissä kauppojen selvitysaika on kaupankäynnin periaatteiden mukaisesti kaksi pankkipäivää (t+2). Tämä tarkoittaa sitä, että kulloisenkin kaupan kohteena olevat arvopaperit siirtyvät kahden pankkipäivän päästä ostajalle.

Osinkojen ja osuuskorkojen kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että mikäli ostaja haluaa osingon, niin kauppapäivän tulee olla viimeistään kaksi pankkipäivää ennen täsmäytyspäivää.

Privanet kerää kohdeyhtiöiden tiedotteet Uutiset-osioon. Sijoittaja on kuitenkin viime kädessä itse vastuussa että on tietoinen kohdeyhtiöiden tilanteista.

 

Lisätietoa:
Joni Niemeläinen, Head of Privanet Premarket, desk@privanet.fi.

PRIVANET | 17.03.2020

Osta tai myy arvopapereita online-palvelussamme