Uutiset

image

Osinko kannattelee Viriaa

Liikevaihto

Tieto- ja turvateknologian ratkaisutoimittajan Virian liikevaihto ylsi viime vuonna 103,1 miljoonaan euroon. Liikevaihto laski edellisvuodesta vajaat kaksi prosenttia. Liikevaihtoluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä Viria myi toissa vuonna ruotsalaisen tv-operaattori AB Sappan. Vuonna 2018 tv-liiketoiminnan liikevaihto oli 24 miljoonaa euroa.

Viime vuoden liikevaihtolukemia puolestaan nostavat osittain yrityskaupat. Aiemmin osakkusyhtiönä raportoitu data-analytiikkayhtiö Aureolis Oy muuttui osakkuusyhtiöstä tytäryhtiöksi viime vuoden alussa, kun Viria nosti reilun 40 prosentin omistusosuutensa 70 prosenttiin. Toinen viime vuoden yritysostos oli tietoturvayhtiö Spellbound Groupin hankinta helmikuun alussa.

Tarkempia tietoja Virian liikevaihdon jakaumasta viime vuodelta on tarjolla, kun yhtiö julkistaa tilinpäätöksen liitetietoja vuosikertomuksessaan viikolla 16. Toissa vuonna Tietoturva-segmentti toi 59 miljoonan euron liikevaihdon ja Tieto-segmentin liikevaihto oli 19 miljoonaa euroa.

Viria on kasvattanut tieto- ja turvaliiketoimintojaan vauhdilla sadan miljoonan euron havinoille, sillä Elisalle vuonna 2016 myytyjen telecom-liiketoimintojen vuotuinen liikevaihto oli vuonna 2015 82 miljoonaa euroa ja muiden liiketoimintojen liikevaihto vain noin 50 miljoonaa euroa.

Viria odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2020.

 

Tulos

Virian perusliiketoiminnan kannattavuuden arvioimiseen soveltuvat parhaiten oikaistu käyttökate ja oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja. Oikaistu käyttökate oli viime vuonna 5,5 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli 3,3 miljoonaa euroa eli 3,2 prosenttia liikevaihdosta.

Useiden yritysostojen myötä Virian tase pitää sisällään 49 miljoonan euron edestä aineettomia hyödykkeitä, mikä on suurelta osin yrityskaupoissa syntynyttä konserniliikearvoa. Virian kohdalla konserniliikearvon merkitys vielä korostuu, sillä sen ostoslistalle kuuluvilla it-alan yrityksillä on tyypillisesti vähän kiinteää omaisuutta, jolloin huomattava osa kauppahinnasta kirjautuu liikearvoon. Suomalaisissa FAS-tilinpäätöksissä konserniliikearvoa poistetaan vuosittain ja Virian tuloslaskelmaa

rasittivat viime vuonna 6,9 miljoonan euron liikearvopoistot, jotka painoivat oikaistun liikevoiton 3,6 miljoonaa euroa miinukselle. Edellisvuonna liikearvopoistoja tehtiin 5,7 miljoonalla eurolla.

Yhtiöllä on käynnissä kehityshanke, joka tähtää kansainväliseen ifrs-raportointiin siirtymiseen. Tuolloin tilinpäätösten konserniliikearvo perustuu testaukseen eikä siihen tehdä säännöllisiä poistoja.

Virallinen liikevoitto painui -5,2 miljoonaan euroon, sillä yhtiö alaskirjasi myös kiinteistöjen tasearvoja 1,7 miljoonalla eurolla. Virian nettotulos ylsi kuitenkin 10,9 miljoonaa euroa voitolliseksi, sillä syksyllä myydyistä viimeisistä DNA:n osakkeista kirjautui 18 miljoonan euron myyntivoitto.

Kuluvan vuoden tuloksesta Viria ennustaa, että oikaistu käyttökate on viime vuoden tasolla.

 

Tase ja kassa

Virian taseen loppusumma oli viime vuonna 152,5 miljoonaa euroa eli noin 8,5 miljoonaa euroa vuodentakaista vähemmän. Sijoitusten ja rahoitusarvopapereiden riveiltä on myyntien myötä hävinnyt vuodessa noin 20 miljoonaa euroa samalla, kun aineettomien hyödykkeiden riville on kasvaneen konserniliikearvon myötä tullut 11 miljoonaa euroa lisää.

Omaa pääomaa Virialla on 118,4 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa erinomaista noin 78 prosentin omavaraisuusastetta. Rahoitusarvopapereita, rahaa ja pankkisaamisia Virialla oli vuodenvaihteessa runsaat 62 miljoonaa euroa.

 

Osake, arvostus ja omistus

Viimeiset kaupat Virian osakkeella on Privanetissa tehty 17 euron kurssilla. P/e-luku suhteessa myyntivoiton kaunistamaan viime vuoden 2,04 euron osakekohtaiseen tulokseen on hieman yli kahdeksan. Virian markkina-arvo on tuolla kurssilla vajaat 92 miljoonaa euroa eli noin 77 prosenttia yhtiön omasta pääomasta ja hieman alle vuotuisen liikevaihdon verran.

Kohtuullisesta arvostuksesta kertoo myös 1,83 eurosta 1,90 euroon noussut osinko. Jakosuhde eli osuus, jonka yhtiö jakaa voitostaan on 93 prosenttia. Osinkotuotto suhteessa nykykurssiin on peräti 11,2 prosenttia.

Tunnuslukujen perusteella Virian osake on kohtuuhintainen. Yhtiön sijoitusomaisuus on kuitenkin myyntien myötä vähitellen kutistunut eikä se pysty tekemään voitollisia tilinpäätöksiä loputtomiin omaisuuttaan myymällä. Kassavarat ja taseeseen kertyneet jakokelpoiset varat.

 

Viria, avainluvut

  2019 2018
Liikevaihto, meur 103,1 104,9
Oikaistu käyttökate, meur 5,5 6,3
Oikaistu liikevoitto. ilman liikearvopoistoja, meur 3,3 3,8
Liikevoitto, meur -5,2 13,1
Nettotulos, meur 10,9 32,1
Omavaraisuusaste, % 78,7 72,1
Tase, meur 152,5 161
Oma pääoma, meur 118,4 115,7
Tulos/osake, eur 2,04 6,02
Oma pääoma/osake, eur 23 22

 

Viria, osake

Osakkeiden lukumäärä, kpl 5 467 389
Viimeisin noteeraus, eur 17
Markkina-arvo, meur 91,6
P/e 8,3
P/b 0,77
Osinkotuotto, % 11,2

 

Viria, suurimmat omistajat 29.2.2020

  Osuus, %
LähiTapiola 5,5
Suomen Teollisuussijoitus Oy 5
Asiakasturva Oy 2
Viria-konserni 1,5
Pelkonen Antti 1,2
Vaasan kaupunki 1,2
OTC-Sijoitus Oy 1,1
Heikkilä Kimmo 1,1
Kuokka Timo 0,9
Seinäjoen kaupunki 0,9

 

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Privanet Securities Oy:n julkisesti esitettyjen tietojen perusteella tekemään analyysiin ja ne edustavat Privanet Securities Oy:n näkemystä tiedon julkaisuhetkellä. Esitetty informaatio ei muodosta kattavaa kuvausta yhtiöstä, ja ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua huolellisesti yhtiötä koskeviin tietoihin ja riskeihin, joita on käsitelty mm. yhtiön tilinpäätöksessä. Listaamattomiin yhtiöihin sijoittamista koskevia riskejä on käsitelty Privanet Securities Oy:n Ennakkotiedot palveluntarjoajasta -asiakirjassa. Tässä esitetyt tiedot eivät muodosta tarjousta tai kehotusta tehdä rahoitusvälineitä koskevia liiketoimia.

PRIVANET | 27.03.2020

Virian yhtiösivulle