Uutiset

image

Norrhydro kaavailee antia

Liikevaihto

Norrhydron liikevaihto kasvoi viime vuonna runsaat kuusi prosenttia 20,8 miljoonaan euroon. Norrhydro valmistaa hydrauliikkasylintreitä muun muassa metsäteollisuudelle, materiaalinkäsittelyyn ja rakentamiseen. Käyttökohteita löytyy myös kaivosteollisuudesta, merenkulusta ja energian talteenotosta.

Suurimmat tulevaisuudenodotukset kohdistuvat yhtiön Norrdigi-tytäryhtiöön. Norrdigi mahdollistaa tarkemman hydraulisen liikkeen hallinnan ilman energiaa kuluttavaa säätämisprosessia. Energiansäästö voi olla jopa 80 prosenttia. Norrdigi-tuotteen tuotekehitys jatkui viime tilikaudella Volvon kanssa ja myynti- ja tuotantovaiheeseen yhtiö uskoo pääsevänsä viimeistään vuonna 2022.

 

Tulos

Norrhydron liiketulos parani viime vuonna 0,9 miljoonasta eurosta 1,3 miljoonaan euroon. Liikevoittomarginaali nousi 4,7 prosentista 6,4 prosenttiin. Käyttökateprosentti nousi 9,0 prosentista 9,7 prosenttiin.

Tulosparannukseen Norrhydroa autoivat liikevaihdon kasvu ja tuottavuuden paraneminen. Lisäksi yhtiö sai EU-avustusta Norrdigin kaupallistamiseen. Kolmivuotinen 2,1 miljoonan euron tukipaketti alkoi vuonna 2018 ja osan siitä yhtiö käytti viime vuonna.

Kassavirta parani edellisvuoden 0,8 miljoonasta eurosta 0,9 miljoonaan euroon.

 

Tase

Norrhydron taseen loppusumma nousi 14,4 miljoonasta eurosta 15,3 miljoonaan euroon. Oma pääoma kasvoi 1,9 miljoonasta eurosta 2,8 miljoonaan euroon. Omavaraisuusaste nousi runsaat kuusi prosenttiyksikköä, mutta reilun 19 prosentin taso on yhä turhan alhainen. Norrhydron tase pitää sisällään Norrdigin tuotekehitykseen liittyviä aktivointeja 3,8 miljoonalla eurolla, mikä on 0,7 miljoonaa euroa edellisvuotista enemmän.

Yhtiö kaavaileekin kuluvalle vuodelle osakeantia. Taseen vahvistamisen lisäksi yhtiö tarvitsee pääomia kuluvana vuonna käynnistyvään tehdasinvestointiin, jonka on määrä valmistua ensi vuoden kesällä.

 

Osake ja arvostus

Tuoreimmat kaupat Norrhydron osakkeella on Privanetissa tehty 1,70 euron kurssilla, mikä tarkoittaa 14 miljoonan euron markkina-arvoa. P/e-luku suhteessa viime vuoden nettotulokseen on runsaat 17.

Suhteessa omaan pääomaan markkina-arvo on liki kuusinkertainen. Markkina-arvo suhteessa liikevaihtoon on noin kaksi kolmasosaa.

Osinkoa Norrhydro jakaa viime vuodelta 0,03 euroa osakkeelle, mikä tarkoittaa noin 1,6 prosentin tuottoa suhteessa nykykurssiin.

 

Norrhydro, avainluvut

  2019 2018
Liikevaihto, meur 20,8 19,5
Liikevoitto,meur 1,3 0,9
Nettotulos, meur 0,8 0,2
Omavaraisuusaste, % 19,2 13,8
Tase, meur 15,3 14,4
Oma pääoma, meur 2,8 1,9
Tulos/osake, eur 0,1 0,02
Oma pääoma/osake, eur 0,34 0,15
Osinko/osake, eur 0,03  

 

Norrhydro, osake

Osakkeiden lukumäärä, kpl 8 242 394
Viimeisin noteeraus, eur 1,7
Markkina-arvo, meur 14
P/e 17,4
P/b 5
Osinkotuotto, % 0,2

 

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Privanet Securities Oy:n julkisesti esitettyjen tietojen perusteella tekemään analyysiin ja ne edustavat Privanet Securities Oy:n näkemystä tiedon julkaisuhetkellä. Esitetty informaatio ei muodosta kattavaa kuvausta yhtiöstä, ja ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua huolellisesti yhtiötä koskeviin tietoihin ja riskeihin, joita on käsitelty mm. yhtiön tilinpäätöksessä. Listaamattomiin yhtiöihin sijoittamista koskevia riskejä on käsitelty Privanet Securities Oy:n Ennakkotiedot palveluntarjoajasta -asiakirjassa. Tässä esitetyt tiedot eivät muodosta tarjousta tai kehotusta tehdä rahoitusvälineitä koskevia liiketoimia.

 

PRIVANET | 27.03.2020

Norrhydron yhtiösivulle