Uutiset

Miksi minä sijoitan listaamattomiin osakkeisiin?

Pidän sijoituskohteiden vertailussa tärkeimpänä tekijänä kohteiden oletettua pitkäaikaista tuottoa. Lopullisessa kohteiden valinnassa yksittäisellä sijoittajalla on aina omakohtaiset kriteerit, ja siksi tarkastelenkin ennemmin sijoituslajeja. Sijoituslajien lajikohtaisten tuottojen eroja voi vertailla vaikka viisaan rahan saamilla tuotoilla, tai indeksivertailuilla.

Eläkevakuutusyhtiöt ovat yksi Suomen merkittävimpiä sijoittajasektoreita ellei jopa merkittävin. Työeläkeyhtiöiden salkkujen kokonaisvarojen määrä on 200 miljardia euron luokkaa. Listaamattomat osakkeet ovat olleet jo pitkään eläkevakuutusyhtiöiden tuottavin omaisuuslaji. Aihetta tutkiva Työeläkevakuuttajat TELA ry julkaisee vuosittain tutkimusraportin työeläkelaitosten tuotoista. Tutkin tuoreinta, maaliskuussa 2020 julkaistua raporttia. Tässä sijoituslajeista osakesijoitusten vertailua:
 

Eläkevakuutusyhtiöiden keskimääräiset vuotuiset osakesijoitusten tuotot eri aikaperiodeilla

Tuottolukuja vertaillessa tulee muistaa, että työeläkeyhtiöiden sijoitussalkuista listattujen osakesijoitusten osuus on keskimäärin noin kolmannes salkusta, ja listaamattomien osuus vain 1,5%. Kuten kuvaajasta huomaa, tutkituista sijoituslajeista listaamattomien tuottoprosentit olivat todella hyvät: pitkällä aikavälillä yli kaksinkertaiset listattuihin sijoituksiin verrattuna, ja keskimäärin neljänneksen pääomasijoituksia paremmat. Lyhyellä aikavälillä pörssiosakkeet nousivat vuoden 2019 lopulla merkittävästi, mikä näkyy niiden tuotoissa.

 

"Pääomasijoitukset ja erityisesti noteeraamattomat osakkeet tuottavat tasaisemmin, vaikka noteeratuissa osakkeissa arvonvaihtelu olisikin suurta. Pääomasijoitukset ja noteeraamattomat osakesijoitukset ovat hyviä salkun kokonaisriskin hajauttajia, kun päivittäisen pörssikaupankäynnin kohteina olevien noteerattujen osakkeiden arvot voivat vaihdella voimakkaasti yleisen markkinakehityksen myötä."

-Työeläkevakuuttajat TELA ry,  23.3.2020

 

Eläkeyhtiöiden listattujen arvopapereiden pitkän aikavälin tuotto on kuitenkin keskimäärin hävinnyt Helsingin pörssin yleisindeksille, joten on mielekästä vertailla listaamattomien indeksiä pörssin indeksiin.

Vuodesta 2014 alkaen seurattu Privanetin kymmenen vaihdetuimman arvopaperin indeksi on tarjonnut Helsingin pörssin yleisindeksiä paremmat tuotot kaikilla vertailuväleillä. Yleisindeksin sijaan mielekkäämpää voisi olla vertailu Helsingin pörssin Small Cap -indeksin kanssa. Tässä vertailussa Privanetin indeksi voitti pidemmän aikavälin tuotoissa, ja muutenkin erot olivat tasaisemmat. Vertailussa ei ole huomioitu eroja voitonjaon verotuksessa, eikä arvopaperien hankinta- tai säilytyskuluissa.

Mallisalkun vertailu Privanet OMXH Small Cap

Privanetin Premarket (nyk. jälkimarkkina) top-10 -indeksi sisältää aloitusajankohdan edeltävän vuoden kymmentä vaihdetuinta osaketta, tasapainoin. Privanet ei kerro jälkimarkkinan vaihtolukuja suoraan, mutta julkaisee vuosittain edellisen vuoden vaihdetuimmat -raportin, josta myös indeksin mukaiset top-10 kohteet käyvät ilmi. Alkuvuodesta 2020 julkaistu raportti löytyy täältä.

Privanetin vaihdetuimmat yhtiöt ovat siis tuottaneet mukavasti niihin sijoittaneille. Kuten minkä tahansa sijoitustuotteiden tarjoajan disclaimerista löytyy, historiallinen tuotto ei  ole tae tulevasta, tietenkään. Henkilökohtaisesti sijoitan säästämistarkoituksessa, ja siksi suosin pitkän sijoitushorisontin sijoituskohteita. Tähän sijoitusfilosofiaan listaamattomat sopivat kuin nenä päähän, enkä menetä yöuniani heiluvien pörssikurssien vuoksi.

-Joni Niemeläinen

PRIVANET | 11.08.2020

Linkki TELA Ry:n sivuille