Uutiset

Listaamattomiin arvopapereihin sijoittaminen

Kaupankäynnissä listaamattomilla arvopapereilla on useita eroavaisuuksia listattuihin arvopapereihin sijoittamiseen verrattuna. Tässä muutamia huomioitavia asioita.

Kaupankäynnin kulut ovat listaamattomien arvopapereiden kaupoissa hieman suuremmat kuin listatuissa. Vaikka erilaisia toimeksiantojen jättämisjärjestelmiä on olemassa, välitystyö on manuaalista. Jos kaupankäynti olisi täysin automaattista, toiminta katsottaisiin monenkeskisen markkinapaikan ylläpitämiseksi ja sitä säänneltäisiin pörssikaupan tavoin. Privanetin kaupankäyntipalkkio on 2,8 % kauppahinnasta, sisältäen välityspalkkion sekä varainsiirtoveron osan. Kulut ovat minimissään 40 euroa. Välityspalkkion lisäksi listaamattomien osakkeiden kaupoista tulee maksaa 1,6 %:n varainsiirtovero. Privanetin välittämissä kaupoissa vero on jaettu ostajan ja myyjän kesken puoliksi, ja välittäjä perii sekä tilittää maksun verottajalle.

Osinkoverotus on listaamattomien yhtiöiden kohdalla kevyempää kuin listatuissa. Käytännössä pörssiyhtiön osinkovero on pääosin 25,5 %, kun listaamattoman yhtiön kohdalla se on pääosin 7,5%.

Listaamattomien yhtiöiden maksamista osingoista 25 % on luonnolliselle henkilölle veronalaista pääomatuloa ja 75 % verotonta tuloa 150 000 euroon saakka, jos jaettu osinko on enintään 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta. Listaamattomat arvopaperit voivat olla myös osuuskuntien osuuksia, jolloin osuuskunnan maksama osuuspääoman korko on oman veromallin alainen. Luonnollisen henkilön saamista osuuspääoman koroista 25 % on lähtökohtaisesti veronalaista pääomatuloa ja 75 % verotonta tuloa 5 000 euroon saakka (ylimenevältä osalta samat prosentit kuin listatuissa osakkeissa). Listatun yhtiön maksamasta osingosta 85% on veronalaista pääomatuloa. Pörssiyhtiön osinkoa verotetaan kuten muitakin pääomatuloja eli 30 % verokannalla 30 000 euroon saakka ja 34 % prosentin verokannalla ylimenevältä osalta. Käytännössä siis pörssiyhtiön osinkovero on alimmillaan 25,5 % ja korkeimmillaan 28,9 %.

Listaamattomien arvopapereiden likviditeetti on heikompi kuin listattujen. Heikomman likviditeetin sekä harvemman kaupankäyntifrekvenssin seurauksena listaamattomien yhtiöiden sijoittajakunta on pienempi, mutta sen vuoksi listaamattomista kohteista voi löytyä useammin piilossa olevia helmiä – selviä aliarvostuksia sekä tehokkaampia tuottokohteita.

Pörssilistautumisen eräs vaatimus on yhtiön osakkeen arvo-osuusmuotoisuus. Listaamattomissa osakkeissa useat arvopaperit ovat myös arvo-osuusmuotoisia, vaikka siihen ei olisi suoranaista vaatimusta. Jotkut yhtiöt ylläpitävät kuitenkin omistajarekisteriään itse, jolloin ne eivät näy osakkeenomistajan arvo-osuustilillä.

Listaamattomia yhtiöitä ei koske pörssiyhtiöiden kaltainen tiedonantovelvollisuus. Yhtiön tulee laatia kerran vuodessa tilinpäätös, mutta muun sijoittajainformaation tuottaminen ei ole pakollista. Privanet pyrkii tarjoamaan sijoittajatietoa vähintään puolivuosittain yhtiön edustajia haastattelemalla sekä keräämällä yhtiöistä lehtitietoja.

Privanet ylläpitää Suomessa listaamattomien yhtiöiden noteerauksia. Privanetin noteeraukset sisältävät osakkeiden hintalistan lisäksi kurssin historiatiedot sekä useimman sijoituskohteen osalta yhtiöesitteen. Lisäksi Privanet kerää etusivulleen ajankohtaisia uutisia ja tiedotteita listansa yhtiöistä.
 

Lisätietoa Privanetin asiakkuudesta

Rekisteröidy Privanetin asiakkaaksi ja jätä toimeksiantoja

Lisätietoa listaamattomien osakkeiden osinkojen verotuksesta verottajan sivuilta

 

PRIVANET | 01.01.2020

Osta tai myy arvopapereita online-palvelussamme