Uutiset

image

Kutistunut Aina Group maksaa kunnon osingon

Liikevaihto

Hämeen Sanomien omistamiseen keskittyvän Aina Groupin liikevaihto laski viime vuonna 33,4 miljoonasta eurosta 19,8 miljoonaan euroon. Lasku selittyy ict-yhtiö AinaCom Oy:n myynnillä Telialle vuoden 2018 lopulla.

Hämeen Sanomien mediamyynti laski viime vuonna kuusi prosenttia ja tilausmyynti kaksi prosenttia. Yhtiön verkkopalvelujen käyttäjämäärät jatkoivat kasvuaan.

Yhtiö arvioi, että lasku jatkuu mediamarkkinoinnissa myös tänä vuonna. Kasvua Hämeen Sanomat odottaa tänä vuonna jakelusta, messuista ja muista tapahtumista.

Tulos

Aina Groupin liikevoitto laski edellisvuoden 12 miljoonasta eurosta 0,7 miljoonaan euroon. Nettotulos oli 0,5 miljoonaa euroa, kun toissa vuonna viimeiselle riville jäi 12,1 miljoonaa euroa. Edellisvuoden tulosta kaunisti AinaComin myynnistä kirjattu 13,5 miljoonan euron voitto.

Tase

Aina Group jakoi viime syksynä osakekohtaisen 180 euron pääoman palautuksen, mikä kutisti yhtiön omaa pääomaa 10,6 miljoonalla eurolla. Taseen loppusumma pieneni palautuksen myötä 23,7 miljoonasta eurosta 12 miljoonaan euroon. Oma pääoma pieneni 19,2 miljoonasta eurosta 6,9 miljoonaan euroon.

Pienentyneen oman pääoman myötä omavaraisuusaste laski reilut 21 prosenttiyksikköä edelleen hyvälle 63 prosentin tasolle.

Osake, arvostus ja omistus

Viimeiset kaupat Aina Groupin osakkeella Privanetissa on tehty 190 euron kappalehintaan, mikä tarkoittaa 11,2 miljoonan euron markkina-arvoa. Suhteessa viime vuoden puolen miljoonan euron nettotulokseen p/e-luku on yli 21.

Aina Groupin osakekurssia kannattelee tällä hetkellä osingonjako, sillä yhtiö maksaa viime vuodelta 22 euron osakekohtaisen osingon, mikä tarkoittaa liki 12 prosentin tuottoa suhteessa nykykurssiin.

Kevään osingonjaon jälkeenkin yhtiöllä on jäljellä jakokelpoisia varoja noin 11 miljoonaa euroa, mutta vähitellen yhtiön taserakenteen keventäminen alkaa suitsia osingonmaksua. Suhteessa omaan pääomaan Aina Groupin kurssi on 1,6-kertainen.

 

Aina Group, avainluvut

  2019 2018
Liikevaihto, meur 19,8 33,4
Liikevoitto,meur 0,7 12
Liikevoitto ilman myyntivoittoja, meur 0,7 -1,5
Nettotulos, meur 0,5 12,1
Omavaraisuusaste, % 63,4 84,7
Tase, meur 12 23,7
Oma pääoma, meur 6,9 19,2
Tulos/osake, eur 8,96 204,87
Oma pääoma/osake, eur 117,06 325,37
Osinko/osake, eur 22 39

 

Aina Group, osake

Osakkeiden lukumäärä, kpl 58 911
Viimeisin noteeraus, eur 190
Markkina-arvo, meur 11,2
P/e 21,2
P/b 1,62
Osinkotuotto, % 11,6

 

Aina Group, suurimmat omistajat 1.1.2020

  Osuus, %
Asiakasturva Oy 22,9
FindaTelecoms Oy 6
Hämeenlinnan kaupunki 4,1
Karri-Pekka Lauren 3,8
Teemu Kunelius 1,6
Marja-Leena Suikkari 1,2
Markku Rantanen 1
Jouni Koskinen 1
Aarno Hyvönen 1
Tosira Oy 1

 

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Privanet Securities Oy:n julkisesti esitettyjen tietojen perusteella tekemään analyysiin ja ne edustavat Privanet Securities Oy:n näkemystä tiedon julkaisuhetkellä. Esitetty informaatio ei muodosta kattavaa kuvausta yhtiöstä, ja ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua huolellisesti yhtiötä koskeviin tietoihin ja riskeihin, joita on käsitelty mm. yhtiön tilinpäätöksessä. Listaamattomiin yhtiöihin sijoittamista koskevia riskejä on käsitelty Privanet Securities Oy:n Ennakkotiedot palveluntarjoajasta -asiakirjassa. Tässä esitetyt tiedot eivät muodosta tarjousta tai kehotusta tehdä rahoitusvälineitä koskevia liiketoimia.

PRIVANET | 27.03.2020

Aina Groupin vuosikertomus 2019