Uutiset

image

Koronan vaikutukset Satoon toistaiseksi rajallisia

Saton ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi reilut kolme prosenttia 75,6 miljoonaan euroon. Nettovuokratuotot nousivat 43,5 miljoonasta eurosta 47,0 miljoonaan euroon. Liikevoitto ilman sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta nousi 35,0 miljoonasta eurosta 40,7 miljoonaan euroon. Kassaperusteinen nettotulos ilman käyvän arvon muutosta parani 20,0 miljoonasta eurosta 29,3 miljoonaan euroon.

Käyvän arvon muutos mukaan lukien liikevoitto laski 57,8 miljoonasta eurosta 45,5 miljoonaan euroon. Käyvän arvon muutosta Sato kirjasi tulokseensa ensimmäiselle neljännekselle 4,8 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten korotus oli 22,7 miljoonaa euroa. Rahoituskulut pysyttelivät edellisvuoden tasolla noin 11 miljoonassa eurossa.

Taseen loppusumma nousi edellisvuoden 4,03 miljardista eurosta 4,80 miljardiin euroon. Vuodenvaihteessa Saton tase oli 4,72 miljardia euroa. 2,08 miljardin euron oma pääoma oli liki neljänneksen vuodentakaista korkeampi. Vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna oma pääoma kasvoi kuitenkin vain noin 25 miljoonaa euroa. Saton tasetta ovat kasvattaneet isot käyvän arvon muutokset viime vuonna. Omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 43,3 prosenttia eli neljä prosenttiyksikköä vuodentakaista korkeampi.

Asuntojen taloudellinen vuokrausaste oli 97,6 prosenttia eli puoli prosenttiyksikköä vuodentakaista alhaisempi. Keskineliövuokra nousi 16,94 eurosta 17,28 euroon. Asuntokanta on vuodessa kasvanut 25 879 asunnosta 26 380 asuntoon. Ensimmäisellä neljänneksellä valmistui 211 uutta asuntoa. Saton mukaan vuokra-asuntokysyntä on pysynyt hyvänä ja koronan vaikutukset näkyvät toistaiseksi lähinnä uusien hankkeiden käynnistämisten siirtämisinä.

Viimeiset kaupat Saton osakkeella on Privanetissa tehty 35 euron kurssilla, mikä tarkoittaa 1,96 miljardin euron markkina-arvoa. Kurssi jää noin viisi prosenttia alle osakekohtaisen 36,76 euron oman pääoman alapuolelle.

Ensimmäisen neljänneksen osakekohtainen tulos laski 0,65 eurosta 0,48 euroon, mihin vaikutti lähinnä käyvän arvon muutoksen pieneneminen. Kassavirtapohjalta laskettu osakekohtainen tulos nousi 0,46 eurosta 0,52 euroon, mikä lupailee parannusta viime vuoden 1,61 euron kassavirran perusteella laskettuun osakekohtaiseen tulokseen. Paranevasta tuloksesta huolimatta kuluvan vuoden kassavirtaperusteinen p/e-luku asettunee lähelle tasoa 20.

 

PRIVANET | 11.05.2020

Saton osavuosikatsaukseen