Uutiset

image

Kiinteistöomistusten painoarvo kasvaa KPY:ssä

Liikevaihto ja tulos

KPY-konsernin liikevaihto laski viime vuonna reilut neljä miljoonaa euroa 284 miljoonaan euroon. Teollisista omistuksista ICT-yhtiö Enfon liikevaihto pieneni 125,6 miljoonasta eurosta 121,5 miljoonaan euroon, mihin vaikutti eniten Ruotsin Karlskronassa sijaitsevan tappiollisen yksikön lopettaminen. Verkkorakentaja Voimatelin liikevaihto pieneni haastavassa kilpailuympäristössä 124,9 miljoonasta eurosta 113,5 miljoonaan euroon. Parhaiten tyttäristä pärjäsi Vetrea, jonka liikevaihto kasvoi 38,9 miljoonasta eurosta 44,4 miljoonaan euroon.

Tytäryhtiöiden tuloksista koostuva konsernin liikevoitto painui 6,4 miljoonaa euroa tappiolle, kun edellisvuonna liikevoitto oli 7,1 miljoonaa euroa pakkasella. Enfon suomalaisen FAS-tilinpäätösstandardin mukainen nettotappio pieneni 6,4 miljoonasta eurosta 4,8 miljoonaan euroon.

Omassa tilinpäätöstiedotteessaan Enfo raportoi kansainvälisessä ifrs-muodossa, jolloin esimerkiksi konserniliikearvoon ei tehdä vuotuisia tasapoistoja vaan konserniliikearvo perustuu testaukseen ja siihen tehdään muutoksia vain tarvittaessa. Ifrs-standardin mukainen nettotappio kutistui kolmannekseen ja oli 1,4 miljoonaa euroa.

Voimatelissa tulosta painoivat yksittäiset pitkäkestoiset tappiolliset sopimukset ja jakeluverkkoprojektit. Vuoden aikana yhtiössä tehtiin sopeuttamistoimia ja organisaatiouudistuksia, jotka aiheuttivat kertaluonteisia kustannuksia. Voimatelin nettotappio kasvoi 1,4 miljoonasta eurosta 4,5 miljoonaan euroon.

Vetrean kasvanut liikevaihto näkyi myös tulosriveillä. Käyttökate nousi 1,6 miljoonasta 1,9 miljoonaan euroon ja nettotulos nousi nollaan edellisvuoden 0,3 miljoonan euron miinukselta.

Konsernin tulos nousi reippaasti voitolliseksi Ropo Holdin osakkeista kirjatun myyntivoiton ansiosta. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 27,2 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin kertyi 5,7 miljoonan euron tappio. Viimeiselle riville tulosta jäi 24,6 miljoonaa euroa.

Ropo Holdista saatuja varoja KPY käytti koko Novapoliksen hankintaan. Aiempi 40 prosentin osuus kasvoi sataan prosenttiin, mikä tarkoittaa muutosta osakkuusyhtiöstä tytäryhtiöksi. Muutos tarkoittaa käytännössä liikevaihdon kirjaamista konsernin lukuihin ja koko tuloksen kirjaamista osatuloksen sijaan. Novapoliksen koko vuoden liikevaihto kasvoi viime vuonna 19,1 miljoonasta eurosta 20,9 miljoonaan euroon ja käyttökate parani 0,3 miljoonalla eurolla 9,8 miljoonaan euroon. Konsernin liikevaihdossa Novapoliksen luvut näkyvät lokakuun alusta lähtien ja viimeisen kvartaalin liikevaihto oli 5,9 miljoonaa euroa.

Konsernin emoyhtiölle kertynyt edellisvuoden tasoinen 8,6 miljoonan euron nettotulos kertyi pääosin KPY Sijoituksen maksamista osingoista, joiden pohjalla oli sekä Novapoliksen tuotoista ja Ropo Holdin myyntivoitoista.

 

Tase

Konsernin tase paisui viime vuonna 212 miljoonasta eurosta 343 miljoonaan euroon, mikä kertoo huomattavasta loikasta kiinteistösijoitusyhtiön suuntaan. Aineellisten hyödykkeiden rivi kasvoi 14 miljoonasta eurosta 174 miljoonaan euroon. Samalla sijoitusten rivi kutistui 53 miljoonasta eurosta viiteen miljoonaan euroon. Käytännössä puolet KPY:n taseesta on nyt kiinteistöomaisuutta ja käynnissä olevien laajennusinvestointien jälkeen painoarvo kasvaa yhä.

Pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä kasvoi vajaasta seitsemästä miljoonasta eurosta 128 miljoonaan euroon, mikä pudotti omavaraisuusastetta 13 prosenttiyksikköä 34 prosenttiin. Konsernin oma pääoma kasvoi 93 miljoonasta eurosta 110 miljoonaan euroon. Emoyhtiön oma pääoma oli 129,9 miljoonaa euroa.

 

Osuustodistus, osuuspääoman korko, arvostus ja näkymät

Viimeiset kaupat KPY:n emoyhtiön osuutodistuksella on Privanetissa tehty 22 euron kurssilla eli kuusi prosenttia alle osuustodistuskohtaisen 23,41 euron oman pääoman. Suhteessa osuustodistuskohtaiseen 1,55 euron tulokseen p/e-luku on 14,2. KPY:n markkina-arvo on 122 miljoonaa euroa.

KPY:n osuus halpeni tulosjulkistuksen myötä jonkin verran, sillä monet sijoittajat olivat odottaneet yhtiön jatkavan avokätistä osuuspääoman koron maksamista. Viime vuosina osuuspääoman korkoa on jatkuvasti nostettu pienin askelin ja vuoden takaiseen eurosentin suuruisen korotuksen sisältäneeseen 1,43 euroon pääoman korkoon odoteltiin taas pientä korotusta. KPY:n hallitus otti kuitenkin koronmaksun suhteen aikalisän koronaviruksen aiheuttaman epävarmuuden takia. Korkoa ei kevään aikana heru, mutta todennäköisesti sellainen on luvassa myöhemmin tänä vuonna.

Jo alkuvuonna KPY teki kuluvan vuoden tuloksen pohjalle kymmenen miljoonan euron myyntivoiton Elisan osakkeilla. Tytäryhtiöistä Enfo keskittyi viime vuonna kannattavuuden parantamiseen ja kuluvana vuonna pääteemana on kasvu, jonka pitäisi heijastua myös tulosriville. Tosin koronavirus vaikeuttaa tilannetta ainakin lähikuukausina. Edellytyksiä parempaan on myös toimintaansa sopeuttaneella ja strategiaansa terävöittäneellä Voimatelilla. Vetrealla on edellytykset kasvun jatkumiselle ja tulosparannukselle.

Osuudenomistajan näkökulmasta lähitulevaisuuden mielenkiintoisimmat elementit ovat Enfon mahdollinen pörssilistaus, jota Enfon toimitusjohtaja Seppo Kuula on julkisuudessa väläytellyt vuodelle 2021. KPY omistaa Enfosta 86,7 prosenttia, mikä tarkoittaa Privanetin 70 euron kurssilla omistuksen arvoksi noin 46 miljoonaa euroa.

Toinen lähivuosien suunnannäyttäjä on kiinteistösijoittamisen kasvava merkitys. Lyhyellä tähtäimellä koronakurimus aiheuttaa vuokranantajille tavallisesti pomminvarmoihin kassavirtoihin epävarmuutta. KPY:n tilojen vuokarausasteet ovat lähellä sataa ja vuokralaiskannasta kohtuullinen osa on vähäriskistä julkishallintoa. Hieman pidemmällä tähtäimellä kiinteistöliiketoiminnasta on muodostumassa KPY:n tuloksenteon näkökulmasta keskeinen tukijalka, jonka pitäisi jauhaa tasaista kasvavaa tulosta vuodesta toiseen.

Kiinteistösijoittamisen painoarvo on yhä nouseva, sillä loppukesästä valmistuvat Viestikadun ja Microkadun investoinnit tuovat Novapoliksen 70 000 neliön päälle vajaat 17 000 neliötä lisää.

 

Osuuskunta KPY, avainluvut

  2019 2018
Liikevaihto, meur 284,2 288,8
Liikevoitto,meur -6,4 -7,1
Tulos ennen veroja, meur 27,2 -5,7
Nettotulos, meur 24,6 -8,2
Omavaraisuusaste, % 34,2 46,9
Tase, meur 343,2 212,2
Oma pääoma, meur 109,9 92,6
Tulos/osuus, eur, emoyhtiö 1,55 1,54
Oma pääoma/osuus, eur, emoyhtiö 23,41 23,29
Osuuspääoman korko/osuus, eur, emo 0 1,43

 

Osuuskunta KPY, osake

Osuuksien lukumäärä, kpl 5 548 102
Viimeisin noteeraus, eur 22
Markkina-arvo, meur 122,1
P/e 14,2
P/b 0,94
Osuuskoron tuotto, % 0

 

Osuuskunta KPY, suurimmat omistajat 31.3.2020

  Osuus, %
Ilmarinen 13,7
Asiakasturva Oy 3,1
Foculus Oy 2,2
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö 2,2
Savon Koulutuskuntayhtymä 1,9
Hymy Lahtinen Oy 1,9
Kuopion kaupunki 1,9
Mandatum 1,7
Karelia Finland Oy 1,4
Olvi-Säätiö 1,3

 

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Privanet Securities Oy:n julkisesti esitettyjen tietojen perusteella tekemään analyysiin ja ne edustavat Privanet Securities Oy:n näkemystä tiedon julkaisuhetkellä. Esitetty informaatio ei muodosta kattavaa kuvausta yhtiöstä, ja ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua huolellisesti yhtiötä koskeviin tietoihin ja riskeihin, joita on käsitelty mm. yhtiön tilinpäätöksessä. Listaamattomiin yhtiöihin sijoittamista koskevia riskejä on käsitelty Privanet Securities Oy:n Ennakkotiedot palveluntarjoajasta -asiakirjassa. Tässä esitetyt tiedot eivät muodosta tarjousta tai kehotusta tehdä rahoitusvälineitä koskevia liiketoimia.

PRIVANET | 03.04.2020

http://web.privanet.fi/site/wp-content/uploads/2020/06/20200403-KPY.pdf