Uutiset

image

Inderes: Arvon osuuden käypä arvo yli 1200 euroa

Analyysitalo Inderesin perusteellinen analyysi kertoo, että Pohjanmaan Arvon osuustodistuksella käydään kauppaa Privanetissa selvästi alle osuuden käyvän arvon. Inderesin laskelma perustuu Arvon eri osien summaan ja päätyy 1211 euroon, kun viimeiset kaupat Arvon osuustodistuksella on Privanetissa tehty 700 euron kurssiin. Analyysin julkistaminen näkyi osuustodistuksen kurssissa välittömästi hienoisena nousuna.

Osuustodistuksen 1211 euron kurssi tarkoittaisi 99 miljoonan markkina-arvoa. Siihen ole tehty tyypillistä 0-30 prosentin sijoitusyhtiöalennusta, eikä myöskään vähennystä listaamattoman arvopaperin heikomman likviditeetin takia. Inderes ei analyysissaan anna osuustodistukselle tavoitehintaa, mutta pitää osuustodistusta maltillisesti arvostettuna.

Osien summaan perustuvan arvonmäärityksen mukaan Arvon arvokkain palanen ovat yhtiön marraskuun lopun tilanteessa 72 miljoonan euron finanssisijoitukset. Salkkua hoitavat Arvo Invest Nordicin henkilökunta sekä Nordea ja Danske Bank, joiden hoidossa on täyden valtakirjan sopimuksella 45 prosenttia finanssisalkusta.

Arvon itse hoitamasta osuudesta karkeasti reilu kolmannes on kiinni osakemarkkinoilla, toinen kolmannes korkomarkkinoilla ja loppuosa kiinteistöpainotteisesti muissa omaisuusluokissa. Osakesalkkua dominoivat indeksisijoitukset ja korkosalkusta liki kaksi kolmannesta on rahamarkkinasijoituksissa.

Loppuosa Arvon koko salkusta muodostuu 7 miljoonan euron Partnera-potista, 19 miljoonan euron listaamattomien osakkeiden potista ja 20 miljoonan euron lainasalkusta listaamattomiin yhtiöihin. Yhteenlasketusta arvosta on vähennetty 10 miljoonan euron nettovelat ja 8 miljoonan euron yleiskulut.

Arvon oman jaon mukaisella tavalla laskettuna salkun painotukset ovat 62 prosenttia finanssisijoituksissa, 20 prosenttia valtakunnallisissa sijoituksissa ja 18 prosenttia alueellisissa sijoituksissa. Arvon tavoiteallokaatio vuoteen 2025 mennessä on näiden kolmen välillä kolmannes per palanen.

 

PRIVANET | 23.12.2020

Linkki Inderesin analyysiin