Uutiset

image

Imatran Seudun Sähkön tulos laski

Imatran Seudun Sähkön liikevaihto kasvoi viime vuonna puoli miljoonaa euroa 51,7 miljoonaan euroon. Virossa toimivan Imatra Elekterin liikevaihto kasvoi 23,1 miljoonasta eurosta 24,5 miljoonaan euroon. Yhtiö on Viron toiseksi suurin verkkoyhtiö ja sen osuus sähkömarkkinoista on noin 3,5 prosenttia.

Sähkönmyynti Suomessa ja Virossa kasvoi kilowattitunneilla mitattuna yli viisi prosenttia ja euromääräisesti yli 11 prosenttia. Sähkönmyynti toi jonkin verran alle puolet konsernin liikevaihdosta. Konsernin liikevaihdon kasvua rajoitti sähkön hankintayhtiön kautta kulkevan sähkön välitysmyynnin pieneneminen neljänneksellä, minkä vaikutus liikevaihtoon oli -1,9 miljoonaa euroa.

Liikevoitto laski 1,9 miljoonasta 0,9 miljoonaan euroon. Liikevoittomarginaali puolittui 1,8 prosenttiin. Viron yhtiön liikevoitto laski 0,69 miljoonasta eurosta 0,63 miljoonaan euroon. Liikevoiton laskusta pääosa tuli Suomen verkkoyhtiön puolelta, jossa Puista vapaa sähkölinja-projekti kasvatti kustannuksia.

Nettotulos laski 2,5 miljoonasta eurosta 0,3 miljoonaan euroon. Edellisvuoden tulosta kaunisti kertaluontoinen noin 1,6 miljoonan euron suuruinen rahoituseriin kirjattu myyntivoitto pörssiosakkeista.

Yhtiön taseen loppusumma oli 112 miljoonaa euroa ja vain 0,3 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Omavaraisuusaste pysytteli edellisvuoden tapaan 55 prosentin yläpuolella, jos velkojen puolelle kirjattu liki 20 miljoonan euron liittymismaksupotti kirjattaisiin omaan pääomaan. Ilman kirjausta omavaraisuusaste oli noin 38 prosenttia.

Kuluva vuosi on käynnistynyt mollivoittoisesti. Sähkön hinta on alkuvuonna laskenut tuntuvasti, lauha talvi on laskenut kysyntää ja myös koronaviruksella on ollut vaikutuksia. Suojaussalkun markkina-arvon lasku sähkön halpenemisen seurauksena näkyy kuluvan vuoden tuloksessa. Koronavirus vaikuttaa yhtiön mukaan erityisesti kassavirtaan, mutta lähtökohtaisesti yhtiö toimii kuitenkin toimialalla, joka kehittyy melko vakaasti myös nykyisissä poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Konsernin lukuja heikentää myös Imatra Elekterin uuden sähkönhankintamallin tuoma käyttöpääoman tarve, joka on heijastunut kassatilanteeseen ja lisännyt rahoitustarpeita.

Heikentynyt tulos ja vaatimattomat näkymät kuluvalle vuodelle näkyvät myös yhtiön hallituksen 0,10 euron osinkoesityksessä. Vuosi sitten osinko oli 0,20 euroa. Viimeiset kaupat ISS:n osakkeella on tehty Privanetissa kahdeksan euron kurssilla, mikä tarkoittaa osinkotuoton jäämistä runsaaseen prosenttiin.

Imatran Seudun Sähkön markkina-arvo kahdeksan euron kurssilla on 27,8 miljoonaa euroa. Se on vain runsaat puolet vuotuisesta liikevaihdosta. Konsernin taseesta laskettu osakekohtainen oma pääoma oli 10,24 euroa eli p/b-luku on vain 0,78. Vaatimattomasta nettotuloksesta laskettu osakekohtainen tulos oli osingon verran eli 0,10 euroa.

 

Imatran Seudun Sähkö, avainluvut

2019 2018
Liikevaihto, meur 51,7 51,2
Liikevoitto,meur 0,95 1,85
Nettotulos, meur 0,33 2,50
Omavaraisuusaste, % 55,5 55,2
Tase, meur 112,0 111,6
Oma pääoma, meur 35,6 35,8
Tulos/osake, eur 0,10 0,72
Oma pääoma/osake, eur 10,24 10,29
Osinko/osake, eur 0,10 0,20

 

Imatran Seudun Sähkö, osake

Osakkeiden lukumäärä, kpl 3 479 552
Viimeisin noteeraus, eur 8,00
Markkina-arvo, meur 27,84
P/e 80
P/b 0,78
Osinkotuotto, % 1,3

 

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Privanet Securities Oy:n julkisesti esitettyjen tietojen perusteella tekemään analyysiin ja ne edustavat Privanet Securities Oy:n näkemystä tiedon julkaisuhetkellä. Esitetty informaatio ei muodosta kattavaa kuvausta yhtiöstä, ja ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua huolellisesti yhtiötä koskeviin tietoihin ja riskeihin, joita on käsitelty mm. yhtiön tilinpäätöksessä. Listaamattomiin yhtiöihin sijoittamista koskevia riskejä on käsitelty Privanet Securities Oy:n Ennakkotiedot palveluntarjoajasta -asiakirjassa. Tässä esitetyt tiedot eivät muodosta tarjousta tai kehotusta tehdä rahoitusvälineitä koskevia liiketoimia.

 

PRIVANET | 08.06.2020

Imatran Seudun Sähkön yhtiösivulle