Uutiset

image

Hereditas jättää osingon ennalleen

Hereditasin salkku tuotti viime vuonna muhkeat 20,6 prosenttia ja salkun markkina-arvo on vuodenvaihteessa 221,8 miljoonaa euroa eli noin 28 miljoonaa euroa vuodentakaista arvoa korkeampi. Salkun tuotto jäi kuitenkin 0,8 prosenttiyksikköä alhaisemmaksi kuin vertailuindeksin tuotto.

Hereditasin salkun terävimpiä syömähampaita olivat viime vuonna Metso, UPM-Kymmene, Kone, sveitsiläinen päivittäistavarajätti Nestle ja lunastustarjouksen siivittämä Hoivatilat. Salkun surkimus oli Wärtsilä, jonka tuotto painui 27 prosenttia miinukselle. Ainoastaan Nokian tuotto jäi viime vuonna Wärtsilän lisäksi pakkaslukemiin.

Kauppaakin salkussa tehtiin. Myyntilistalle joutuivat Cargotec, Autoliv ja Veoneer. Lisäksi Hereditas kevensi omistustaan Koneessa ja Wärtsilässä. Uusina yhtiöinä salkkuun tulivat viime vuonna Cibus Nordic Real Estate, Hoivatilat, Investor ja Nokia. Tämän vuoden puolella yhtiö on luopunut kokonaan Wärtsilän osakkeista ja keventänyt edelleen Koneen painoa. Maaliskuussa myyntilistalle joutui myös puolet Aktia-omistuksesta. Suurimmat absoluuttiset tuotot sijoitussalkkuun toivat viime vuonna UPM ja Kone.

Myös rahastosalkussa tapahtui vuoden aikana muutoksia. Private Equity-sijoitusten paino nousi noin kymmeneen prosenttiin, mikä kasvatti vaihtoehtoisten omaisuuslajien siivun yli 26 prosenttiin salkusta. Salkun osakepaino oli vuodenvaihteessa noin 68 prosenttia ja koroissa oli kiinni vain viisi prosenttia.

Vuoden suurin kauppa oli myös yhtiön silloiset toimitilat käsittäneen Bosstads Ab Fasanenin myynti. Kiinteistön kirjanpitoarvo oli vuoden 2018 lopussa noin 6,5 miljoonaa euroa ja se oli Hereditasin salkun neljänneksi arvokkain omistus toissa vuoden lopussa 6,2 prosentin osuudellaan. Kiinteistökaupasta kirjautui viime vuoden tilinpäätökseen arviolta 8,2 miljoonan euron myyntivoitto.

Salkun positiivisen kehityksen ja kiinteistökaupan myötä yhtiön liikevoitto 13,6 miljoonasta eurosta 22,4 miljoonaan euroon ja nettotulos 11,6 miljoonasta eurosta 25,8 miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos nousi 0,42 euroon edellisvuoden 0,19 eurosta.

Taseen loppusumma kasvoi viime vuonna 134,4 miljoonasta eurosta 156,8 miljoonaan euroon. Oma pääoma nousi 129,0 miljoonasta eurosta 146,5 miljoonaan euroon. Osakekohtainen oma pääoma kasvoi 2,37 euroon edellisvuoden 2,09 eurosta. Sijoitusten markkinahintaisilla arvoilla laskettu osakekohtainen substanssi oli kuitenkin selvästi korkeampi 3,31 euroa eli 0,41 euroa vuodentakaista enemmän.

Isosta tulosparannuksesta huolimatta Hereditas jättää osinkonsa edellisvuotisiin 0,13 euron lukemiin, mikä tarkoittaa noin 5,5 prosentin tuottoa suhteessa viimeiseen Privanetin 2,35 euron noteeraukseen.

Hereditas on reagoinut alkuvuoden koronan sävyttämään markkinatilanteeseen osakkeita myymällä ja likviditeettipuskuria kasvattamalla. Se aikoo hajauttaa salkkuaan yhä lisää ja sitä kautta pienentää salkun kokonaisriskiä. Siitä huolimatta salkku ei ole immuuni finanssimarkkinoiden epävarmuudelle ja volatiliteetille ja kuluvan vuoden tulos riippuu voimakkaasti finanssimarkkinoiden ja maailmantalouden kehityksestä.

 

Hereditas, avainluvut

  2019 2018
Liikevaihto, meur 57,8 72,1
Liikevoitto,meur 22,4 13,6
Nettotulos, meur 25,8 11,6
Omavaraisuusaste, % 93,5 96,0
Tase, meur 156,8 134,4
Oma pääoma, meur 146,5 129,0
Tulos/osake, eur 0,42 0,19
Nettovarallisuus/osake, eur 3,31 2,90
Osinko/osake, eur 0,13 0,13

 

Hereditas, osake

Osakkeiden lukumäärä, kpl 61 791 031
Viimeisin noteeraus, eur 2,35
Markkina-arvo, meur 145,2
P/e 5,6
P/nav 0,71
Osinkotuotto, % 5,5

 

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Privanet Securities Oy:n julkisesti esitettyjen tietojen perusteella tekemään analyysiin ja ne edustavat Privanet Securities Oy:n näkemystä tiedon julkaisuhetkellä. Esitetty informaatio ei muodosta kattavaa kuvausta yhtiöstä, ja ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua huolellisesti yhtiötä koskeviin tietoihin ja riskeihin, joita on käsitelty mm. yhtiön tilinpäätöksessä. Listaamattomiin yhtiöihin sijoittamista koskevia riskejä on käsitelty Privanet Securities Oy:n Ennakkotiedot palveluntarjoajasta -asiakirjassa. Tässä esitetyt tiedot eivät muodosta tarjousta tai kehotusta tehdä rahoitusvälineitä koskevia liiketoimia.

 

PRIVANET | 16.04.2020

Hereditaksen yhtiösivulle