Uutiset

image

GWS:ltä euron osinko

Korko- ja rahoitustuotot nostivat Oy G.W. Sohlberg Ab:n viime vuoden nettotuloksen 5,6 miljoonaa euroa voitolliseksi, kun edellisvuonna tilinpäätös näytti 3,7 miljoonan euron tappiolukemia.

GWS:n taseen loppusumma nousi edellivuoden 99,1 miljoonasta eurosta 117,7 miljoonaan euroon. Taseen paisuminen selittyy sillä, että yhtiö otti viime vuonna 17,9 miljoonaa euroa pitkäaikaista rahoituslainaa, kun edellisvuonna lainasaldo näytti nollaa. Oma pääoma kasvoi vuoden aikana runsaat kolme miljoonaa euroa 97 miljoonaan euroon. Otettu velkavipu painoi omavaraisuusasteen 95 prosentista 82 prosenttiin.

GWS:n sijoitusstrategian pitkän aikavälin painotuksessa julkissesti noteeratut arvopaperit kuten osakkeet ja rahastot muodostavat vähintään 40 prosenttia salkusta. Sijoitukset hajautetaan kansainvälisesti ja niitä hoitavat ulkopuoliset varainhoitajat.

Toinen osa yhtiön sijoitussalkussa ovat Private Markets -sijoitukset, jotka kohdistuvat pääasiassa listaamattomiin yrityksiin ja pääomarahastoihin. Sijoitukset ovat kohdistuvat pääasiassa omaan pääomaan, mutta velkapapereihin sijoittaminen on myös mahdollista. Lisäksi yhtiö voi sijoittaa myös muihin vaihtoehtoisiin sijoitusluokkiin kuten hedge-, metsä-, laina-, infrastruktuuri- ja kiinteistörahastoihin.

Viime vuoden lopussa Public Markets muodosti 112,8 miljoonaa euroa salkusta ja vähitellen kasvavan Private Marketsin potti oli vasta 8,1 miljoonaa euroa. Osakemarkkinoilla oli kiinni 92 miljoonaa euroa, joten on syytä olettaa, että salkku on ottanut kolhuja kevään koronaturbulenssissa.

Viimeiset kaupat GWS:n osakkeella on Privanetissa tehty 19,50 euroon hintaan, mikä tarkoittaa 58 miljoonan euron markkina-arvoa. Se on noin 60 prosenttia yhtiön omasta pääomasta. Hallituksen ehdottama euron osinko tarkoittaa 5 prosentin tuottoa suhteessa nykykurssiin. Jakosuhde eli osuus nettotuloksesta on 53 prosenttia. Osaketta kohti laskettu 1,88 euron tulos tarkoittaa p/e-lukua 10,3.

 

GWS, avainluvut

  2019 2018
Liikevaihto, meur 4 12,5
Liikevoitto,meur -1,2 -3,5
Nettotulos, meur 5,6 -3,7
Omavaraisuusaste, % 82 95
Tase, meur 117,7 99,1
Oma pääoma, meur 97 93,8
Tulos/osake, eur 1,89 -1,24
Oma pääoma/osake, eur 32,61 31,52
Osinko/osake, eur 1 0,8

 

GWS, osake

Osakkeiden lukumäärä, kpl 2 974 000
Viimeisin noteeraus, eur 19,5
Markkina-arvo, meur 58
P/e 10,3
P/b 0,6
Osinkotuotto, % 5,1

 

GWS, suurimmat omistajat 1.1.2020

  Osuus, %
Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö 23,3
Oy Nissala Ab 15,6
Kispan Oy 6
Mariatorp Oy 2,8
TSOEH Oy 2,3
Sohlberg Anja 2,2
Johanson Hans 1,9
Borgström Helen 1,8
Gabrielsson Kaarina 1,6
Saarenmaa Ari-Pekka 1,5

 

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Privanet Securities Oy:n julkisesti esitettyjen tietojen perusteella tekemään analyysiin ja ne edustavat Privanet Securities Oy:n näkemystä tiedon julkaisuhetkellä. Esitetty informaatio ei muodosta kattavaa kuvausta yhtiöstä, ja ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua huolellisesti yhtiötä koskeviin tietoihin ja riskeihin, joita on käsitelty mm. yhtiön tilinpäätöksessä. Listaamattomiin yhtiöihin sijoittamista koskevia riskejä on käsitelty Privanet Securities Oy:n Ennakkotiedot palveluntarjoajasta -asiakirjassa. Tässä esitetyt tiedot eivät muodosta tarjousta tai kehotusta tehdä rahoitusvälineitä koskevia liiketoimia.

PRIVANET | 27.03.2020

G.W. Sohlbergin yhtiösivulle