Uutiset

image

Findan uusi ajanlasku alkaa rutkasti tasearvon alapuolelta

Finda sai viime vuonna lopuista myymistään DNA:n osakkeista 781 miljoonaa euroa, josta myyntivoitoksi kirjautui 581 miljoonaa euroa. Ennen loppuerän myyntiä norjalaiselle Telenorille Finda ehti vielä kuitata DNA:lta 41 miljoonan euron osingot.

Konsernin tuloslaskelman viimeiselle riville jäi myyntivoittojen ryydittämänä 664 miljoonaa euroa ja velattoman taseen oma pääoma liki kolminkertaistui 974 miljoonaan euroon. Toisin kuin toinen DNA:n suuromistaja PHP, Finda ei äitynyt avokätiseen osingonmaksuun. Ehdotettu 3,68 euron osakekohtainen osinko on 0,16 euroa edellisvuotista pienempi ja tarkoittaa 45 euron kurssilla laskettuna vain reilun kahdeksan prosentin tuottoa. Miljardia hipovasta omasta pääomasta kitsas jako vie vain 50 miljoonaa euroa.

Päälypsylehmän ehdyttyä Findan kohdalla voidaan puhua uuden ajanlaskun alusta. Raha polttelee kassassa ja se voisi riittää johonkin isoon ja näyttäväänkin liikkeeseen. Findan sijoitustoiminta keskitetään tytaryhtiö Finda Telecomsiin, josta Finda omistaa maaliskuisen yritysjärjestelyn jälkeen 82 prosenttia ja PHP 18 prosenttia.

Finda Telecomsin oma pääoma on 1,3 miljardia euroa, josta Findan osuus on karkeasti laskettuna 1,07 miljardia euroa. Käytännössä siis koko Findan omaisuus keskittyy Finda Telecomsiin. DNA:sta kertyneitä kassavaroja Finda ehti viime vuonna sijoittaa hajautetusti osakemarkkinoille niin, että potin arvo oli vuodenvaihteessa 330 miljoonaa euroa.

Hajautetussa salkussa oli vuodenvaihteessa 115 sijoituskohdetta ympäri maailmaa. Maantieteellisistä alueista merkittävin oli läntinen Eurooppa 54 prosentin painolla. Suomen osuus salkusta oli vain kaksi prosenttia. Japanissa oli kiinni 17 prosenttia ja kehittyvässä Aasiassa 15 prosenttia. Kehittyvien markkinoiden osuus salkusta oli neljännes. Yhtiöissä keskeisin kokoluokka oli Small Cap-yritykset, jollaisiksi lasketaan 300-2000 miljoonan euron arvoiset yhtiöt.

Sijoitussalkun painotuksessa suorien osakesijoitusten osuus oli vuodenvaihteessa 42 prosenttia, rahastosijoitusten osuus 38 prosenttia ja pörssinoteerattujen rahastojen eli ETF:ien osuus 20 prosenttia. Salkku tuotti viime vuonna 49 miljoonaa euroa, josta pääosa muodostui arvonousuista ja myyntivoitoista ja marginaalinen osuus osingoista.

Sijoitussalkusta kymmenen suurinta suoraa osakesijoitusta sijoitusta muodostivat noin 30 prosentin osuuden. Salkun kolme suurinta sijoitusta olivat vuodenvaihteessa saksalainen rautakauppaketju Hornbach Holding ja rahastosijoitukset AVI Japan Opportunity Trust ja AVI Global Trust. Trion yhteenlaskettu markkina-arvo oli vuodenvaihteessa 125 miljoonaa euroa.

Finda ei vuosikertomuksessaan aukaise salkussa tapahtuneita muutoksia vuodenvaihteen jälkeen. Mikäli omistukset kolmessa suurimmassa sijoituksessa ovat säilyneet ennallaan on alkuvuoden pörssikurimus syönyt niiden arvosta noin 30 miljoonaa euroa.

Finda-konsernin 988 miljoonan euron taseesta rahat ja pankkisaamiset muodostivat vuodenvaihteessa 521 miljoonaa euroa ja vaihtuviin vastaaviin kirjatun muun vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvo oli 300 miljoonaa euroa. Kolmas iso erä oli myös vaihtuviin vastaaviin kirjattu sadan miljoonan arvoinen rahoitusarvopaperien potti.

Pysyvien vastaavien osuus taseesta oli alle 40 miljoonaa euroa ja 28 miljoonaa euroa siitä muodostivat osuudet osakkuusyrityksissä ja muut osakkeet ja osuudet. Finda omistaa Finda Telecomsin kautta 9,4 miljoonan euron arvoisen potin PHP:n osakkeita. Puhelinpartnerit, josta Finda omistaa 54 prosenttia ja PHP 46 prosenttia, omistaa 1,8 miljoonan euron potin Findaa ja 16,6 miljoonan euron arvoisen siivun PHP:ta eli Findan osuus näistä omistuksista on 9,9 miljoonaa euroa.

Isoin PHP-potti Findalla on Rival XV-rahaston kautta. Findan osuus rahastosta on 49,3 prosenttia ja se omistaa 93 miljoonan euron arvoisen PHP-potin, josta Findan osuus on karkeasti 46 miljoonaa euroa.

Osakkuusyhtiöistä listaamattomia yhtiöitä omistaa myös Telebusiness InWest Oy, josta Finda omistaa 48,7 prosenttia. Yhtiöllä on 30,6 miljoonan euron arvoinen Finda-omistus, josta Findan osuuden arvo on liki 15 miljoonaa euroa. Muista osakkuusyhtiöistä Lohjan Puhelin on jakanut pääoman palautuksina suurin piirtein kaikki DNA-tienestinsä syksyn ja kevään aikana. Listaamattomista yhtiöistä Finda omistaa myös kymmenisen prosenttia Hämeen Sanomia kustantavasta Aina Groupista, mutta sijoituksen markkina-arvo jää runsaaseen miljoonaan euroon.

Yhteenlaskettuna Findalla on siis salkussaan PHP:ta noin 65 miljoonan euron potti, Findaa noin 16 miljoonan euron siivu ja miljoonan potti Ainaa. Yhteensä yli 80 miljoonan euron arvoisten omistusten markkina-arvo on kirjanpitoarvoon nähden moninkertainen. Kannattaa myös muistaa, että kassavaroja ovat kartuttaneet tuntuvasti PHP:n maksamat jättiosingot sekä syksyllä että keväällä, ja että PHP:lla olisi varaa vielä yhteen tuhannen euron osingonmaksuun Finda Telecoms-sijoituksen jälkeenkin.

Findan emoyhtiölle päätyi viime vuonna myös reilut 171 tuhatta arvo-osuuksiksi vaihtamatonta Findan osaketta, joita ei ainakaan tämän kevään yhtiökokouksessa olla mitätöimässä. Tuon osakepotin arvo on vajaat kahdeksan miljoonaa euroa.

Finda ja PHP ovat kertoneet, että ristiinomistuksia on tarkoitus purkaa uuden Finda Telecomsin synnytyksen yhteydessä.

Tammikuussa Findan emoyhtiö perusti erityisiä sijoitushankkeita varten Finda SPV Oy-nimisen yrityksen. Finda Telecoms on myös antanut emoyhtiölle 289 miljoonan euron suuruisen korollisen lainan, joka erääntyy vuoden 2022 lopussa, mutta sen voi myös maksaa pois aikaisemmin.

Pientä epävarmuutta Findan tilinpäätöksessä aiheuttaa tulkinta siitä, käsitelläänkö viime vuonna myytyjä DNA:n osakkeita vaihto- vai käyttöomaisuutena. Finda pitää osakkeita myyntivoiton verosta vapaana käyttöomaisuutena, mutta verottaja saattaa tulkita osakkeet vaihto-omaisuudeksi, joista pitäisi maksaa 49 miljoonan euron verot. Finda ei ole kirjannut mahdollista verovelkaa tilinpäätökseensä.

Findan markkina-arvo Privanetin tuoreimmalla 45 euron noteerauksella on 613 miljoonaa euroa eli vain 63 prosenttia konsernitaseen mukaisesta omasta pääomasta, jossa kaikkea omaisuutta ei ole kirjattu markkina-arvoon. Osinkotuotto nykykurssilla yltää reiluun kahdeksaan prosenttiin.

Findan osake on huomattavan halpa, vaikka yhtiön sijoitussalkku on todennäköisesti kärsinyt jonkin verran alkuvuoden markkinakurimuksesta. Isot kassavarat mahdollistavat uudet näyttävätkin sijoitusoperaatiot, joita ei tarvitse tehdä huippusuhdanteessa.

Kun yhtiön päätoimiala on vaihtunut DNA:n omistamisesta monialaisemmaksi sijoitustoiminnaksi olisi toivottavaa, että yhtiö raportoisi kehityksestään useammin kuin kerran vuodessa. Tuoreen informaation tärkeys sijoittajille korostuu varsinkin nykyisinä epävarmoina aikoina.

 

Finda, avainluvut

  2019 2018
Liikevaihto, meur 117,9 60,0
Liikevoitto,meur 659,4 113,8
Nettotulos, meur 664,0 113,3
Omavaraisuusaste, % 99,3 98,2
Tase, meur 988,0 372,8
Oma pääoma, meur 973,7 361,9
Tulos/osake, eur 48,76 8,32
Oma pääoma/osake, eur 71,51 26,57
Osinko/osake, eur 3,68 3,84

 

Finda, osake

Osakkeiden lukumäärä, kpl 13 617 236
Viimeisin noteeraus, eur 45
Markkina-arvo, meur 613
P/e 0,9
P/b 0,63
Osinkotuotto, % 8,1

 

Finda, suurimmat omistajat 26.3.2020

  Osuus, %
Rival XVIII Invest Ky 24,5
OTC-Sijoitus 6,3
Asiakasturva Oy 6,1
Telebusiness InWest Oy 5,0
Partnera Oy 3,7
Rival Alternative Invest KY 3,2
Finda Oy 1,3
Aurejärvi Holdings Oy 1,0
Porin kaupunki 0,9
Länsi-Suomen Osuuspankki 0,6

 

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Privanet Securities Oy:n julkisesti esitettyjen tietojen perusteella tekemään analyysiin ja ne edustavat Privanet Securities Oy:n näkemystä tiedon julkaisuhetkellä. Esitetty informaatio ei muodosta kattavaa kuvausta yhtiöstä, ja ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua huolellisesti yhtiötä koskeviin tietoihin ja riskeihin, joita on käsitelty mm. yhtiön tilinpäätöksessä. Listaamattomiin yhtiöihin sijoittamista koskevia riskejä on käsitelty Privanet Securities Oy:n Ennakkotiedot palveluntarjoajasta -asiakirjassa. Tässä esitetyt tiedot eivät muodosta tarjousta tai kehotusta tehdä rahoitusvälineitä koskevia liiketoimia.

 

PRIVANET | 15.04.2020

Findan yhtiösivu