Uutiset

image

Enfo kiihdyttää kohti pörssiä

Liikevaihto

IT-palvelutalo Enfon painopiste oli viime vuonna kannattavuudessa. Tehostamistoimet ja kiinteiden kustannusten hallinta kohdisti päähuomion tuloslaskelman ylärivin alapuolelle. Yhtiön liikevaihto laski runsaat neljä miljoonaa euroa 121,5 miljoonaan euroon.

Suurin selittäjä laskulle oli Ruotsin Karlskronassa sijaitsevan heikosti kannattavan yksikön alasajo. Ruotsi pysyi siitä huolimatta edelleen Enfon tärkeimpänä markkina-alueena liki 67 miljoonan euron liikevaihdollaan. Suomessa liikevaihto oli vajaat 53 miljoonaa euroa.

Asiakkaiden datavetoisiin liiketoimintamuutoksiin keskittyvän Enfon liiketoiminta koostuu jatkuvista palveluista, konsultoinnista ja laitteita ja ohjelmistoja käsittävästä välitysmyynnistä. Konsultoinnin liikevaihto laski viime vuonna yli kuusi miljoonaa euroa 62 miljoonaan euroon. Palveluissa liikevaihto kasvoi pari miljoonaa euroa 48 miljoonaan euroon. Välitysmyynti kasvoi edellisvuodesta aavistuksen ja oli reilut 11 miljoonaa euroa.

Kuluvana vuonna Enfolla on käynnissä strategiaohjelman kolmas vaihe, joka keskittyy kasvuun. Liikevaihto riville on luvassa lisäys, jota siivittää myös alkuvuonna pörssiyhtiö Solteqilta ostettu SAP ERP-liiketoiminta, jonka laskutus oli viime vuonna noin neljä miljoonaa euroa.

 

Tulos

Enfon viime vuoden pääteema oli kannattavuus. Liikevoitto nousikin edellisvuoden 2,5 miljoonan euron tappiolukemista 1,4 miljoonaa euroa voitolliseksi. Viimeinen rivi eli nettotulos jäi kuitenkin vielä 1,4 miljoonaa euroa miinukselle. Tappio kuitenkin kutistui alle kolmasosaan edellisvuodesta.

Kannattavuuden eteen viime vuonna tehtyjen ponnistelujen pitäisi alkaa näkyä kuluvan vuoden luvuissa täydellä painolla. Kun kuluvana vuonna painopiste on selkeästi kasvussa, tehostamistoimien pitäisi tänä vuonna näkyä huomattavana tulosparannuksena.

Odotuksia hyvästä vuodesta ruokkii myös se, että Enfoa laitetaan pörssikuntoon. Listaaminen on helpompaa, kun luvut ovat kunnossa. Vuosikertomuksessaan yhtiö puhuu omistuspohjan laajentamisesta vuonna 2021 ja yhtiön toimitusjohtaja Seppo Kuula on julkisuudessa väläytellyt pörssikorttia.

 

Tase ja kassavarat

Enfon omavaraisuusaste laski viime vuonna runsaat seitsemän prosenttiyksikköä 36,4 prosenttiin. Yhtiön nettovelkaantumisaste eli korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan heikkeni vajaasta 70 prosentista 96 prosenttiin eli lähelle sadan prosentin rajaa.

Todellisuudessa Enfon rahoitustilanteessa ja vakavaraisuudessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia, sillä velkojen kasvu johtuu osin siirtymisestä ifrs 16-standardin käyttöönottoon. Uudessa standardissa laskennalliset vuokrasopimusvelat on kirjattava veloiksi taseeseen. Enfon kohdalla standardimuutos kasvatti velkoja 8,7 miljoonalla eurolla.

Taseen loppusumma kasvoi 105,5 miljoonasta eurosta 119,6 miljoonaan euroon. Oma pääoma laski vajaalla kolmella miljoonalla eurolla 43,4 miljoonaan euroon.

 

Osake, arvostus ja omistus

Viimeiset kaupat Enfon osakkeella on Privanetissa tehty 70 euron kurssilla, mikä tarkoittaa runsaan 53 miljoonan euron markkina-arvoa. Lukemaan on laskettu mukaan Solteq-kaupan rahoittamiseksi tämän vuoden puolella järjestetyn merkintäoikeusannin reilut 82 000 uutta osaketta, jotka kasvattivat osakemäärää vajaat 11 prosenttia.

Enfon pääomistaja on edelleen Osuuskunta KPY yli 84 prosentin osuudellaan. Ensi vuodelle kaavaillun pörssilistautumisen myötä KPY:n omistusosuus tulee laskemaan huomattavasti.

Enfon markkina-arvo ylittää yhtiön oman pääoman vain viidenneksellä. 1,2:een jäävä p/b-luku kertoo it-yhtiön alhaisesta arvostuksesta. Markkina-arvo jää alle puoleen yhtiön vuotuisesta liikevaihdosta, kun tyypillisesti pörssilistattujen it-alan palveluyhtiöiden markkina-arvot ovat lähellä vuotuista liikevaihtoa.

Paraneva tulos ja lähestyvä omistuspohjan laajentaminen tukevat Enfon kurssia kuluvana vuonna. Osake on tällä hetkellä huomattavan alhaisesti hinnoiteltu ja ostamisen arvoinen.

Enfo ei viime vuosina ole maksanut osinkoa eikä sitä ole luvassa viime vuodeltakaan. Jakokelpoisia varoja yhtiöllä on kuitenkin yli 60 miljoonaa ja on hyvin mahdollista, että yhtiö maksaa ensi keväänä osinkoa ennen kuin se toteuttaa mahdollisen listautumisen.

 

Enfo, avainluvut

  2019 2018
Liikevaihto, meur 121,5 125,6
Käyttökate, meur 9,4 3,8
Liikevoitto,meur 1,4 -2,5
Nettotulos, meur -1,4 -4,5
Omavaraisuusaste, % 36,4 43,8
Nettovelkaantumisaste, % 96 69,5
Tase, meur 119,6 105,5
Oma pääoma, meur 43,4 46,1
Tulos/ososake, eur -4,6 -9,2
Oma pääoma/osake, eur 62,56 66,8

 

Enfo, osake

Osakkeiden lukumäärä, kpl 761484
Viimeisin noteeraus, eur 70
Markkina-arvo, meur 53,3
P/e neg
P/b 1,12
Osinkotuotto, % 0

 

Enfo, suurimmat omistajat 14.2.2020

  Osuus, %
Osuuskunta KPY 84,3
Ilmarinen 1,8
Rongo Cap 1,7
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö 1,5
Kuula Seppo 0,9
Keskisuomalainen 0,7
Einari Vidgren Oy 0,6
Lululemon Oy 0,6
Hannu Isotalo Oy 0,5
Kallax Oy 0,4

 

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Privanet Securities Oy:n julkisesti esitettyjen tietojen perusteella tekemään analyysiin ja ne edustavat Privanet Securities Oy:n näkemystä tiedon julkaisuhetkellä. Esitetty informaatio ei muodosta kattavaa kuvausta yhtiöstä, ja ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua huolellisesti yhtiötä koskeviin tietoihin ja riskeihin, joita on käsitelty mm. yhtiön tilinpäätöksessä. Listaamattomiin yhtiöihin sijoittamista koskevia riskejä on käsitelty Privanet Securities Oy:n Ennakkotiedot palveluntarjoajasta -asiakirjassa. Tässä esitetyt tiedot eivät muodosta tarjousta tai kehotusta tehdä rahoitusvälineitä koskevia liiketoimia.

PRIVANET | 27.03.2020

Enfon raportit ja materiaalit