Uutiset

Credit flash: Stockmann ja SSH

Stockmannin saneerausohjelmaehdotus 14.12.2020

Linkit Stockmannin tiedotteisiin:

Pörssitiedote

Velkasaneeraussivusto

Saneerausohjelmaehdotus

Saneerausohjelma rakentuu Stockmannin tavarataloliiketoiminnan jatkamiseen, Helsingin, Tallinnan ja Riian tavaratalokiinteistöjen myyntiin ja takaisinvuokraukseen sekä Lindexin liiketoiminnan jatkamiseen Stockmann-konsernin omistuksessa.

Yhtiöllä on saneerausohjelmaehdotuksen mukaan vakuudellista saneerausvelkaa 433,5 miljoonaa euroa, vakuudetonta saneerausvelkaa yhteensä 195,7 miljoonaa sekä hybridilainaan perustuvaa saneerausvelkaa 108,1 miljoonaa euroa, kaikki yhteensä 736,9 miljoonaa euroa. Vakuudeton saneerausvelka koostuu seuraavasti: julkisoikeudelliset velat 5,5 miljoonaa euroa, yritystodistusvelat 53,5 miljoonaa euroa, osto- ja muut velat 45,6 miljoonaa euroa, konsernivelat 81,7 miljoonaa euroa sekä vahingonkorvausvelat 9,5 miljoonaa euroa.

Saneerausohjelmaehdotuksen keskeinen sisältö:

Saneerausohjelma perustuu siihen, että yhtiö jatkaa tavarataloliiketoimintaa ja online-verkkokauppaa Suomessa ja Baltiassa. Ohjelman kesto on kahdeksan vuotta. Yhtiön terävöitetty strategia vastaa toimintaympäristön ja kuluttajien käyttäytymisen muutoksiin panostamalla asiakassuhteeseen ja lojaalisuuteen, parantamalla asiakaskokemusta kaikissa kanavissa ja kehittämällä asiakaslähtöistä kulttuuria sekä keskittymällä kannattavaan liiketoimintaan.

Lindexin liiketoiminta jatkuu Stockmann-konsernin omistuksessa, ja sen kassavirrat  tukevat saneerausohjelman maksuvelvoitteiden hoitamista.

Osana saneerausohjelmaa yhtiö myy omistamansa kiinteistöt Helsingissä, Tallinnassa ja Riiassa. Kiinteistöomaisuuden realisointihinta käytetään ensisijaisesti vakuusvelkojen maksamiseen.

Yhtiö on saneerausohjelmaehdotuksen toimittamisen päivään mennessä neuvotellut uudet, markkinaehtoiset ja tiloiltaan pienemmät vuokrasopimukset Vantaan Jumbon tavaratalon, Turun tavaratalon, Tampereen tavaratalon, Espoon Tapiolan tavaratalon sekä Helsingin Pitäjänmäen toimistotilojen osalta.  Helsingin ITIS-kauppakeskuksessa olevan tavaratalon vuokrasopimusneuvotteluja jatketaan.

Vakuudettomasta velasta 20 % leikataan, kuitenkin siten, että ennen leikkausta velkojilla on mahdollisuus konvertoida tämä 20 % osuus saneerausvelasta yhtiön B-osakkeiksi ja lopulle 80 %:lle on laadittu maksuohjelma, joka on kuvattu saneerausohjelmaehdotuksessa. Leikattu 20 % konvertoidaan kunkin velkojan niin halutessa yhtiön B-osakkeiksi välittömästi saneerausohjelman vahvistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa päätettävällä osakeannilla. Vaihtokurssiksi ehdotetaan B-osakkeen kaupankäyntivolyymillä painotettua keskikurssia ajalta 8.4.–27.11.2020 eli 0,9106 euroa. Mikäli velkoja ei halua konvertoida 20 % osuutta saneerausvelasta yhtiön B-osakkeiksi, leikataan 20 % osuus saneerausvelasta lopullisesti.

Saneerausohjelmaan on pyritty tuomaan joustoa konvertoimalla osa vakuudettomasta velasta yhtiön B-osakkeiksi. Loppuosalle vakuudettomasta velasta on laadittu yrityssaneerauslain mukainen maksuohjelma. Vakuudeton velkoja voi vaihtaa laaditun maksuohjelman mukaisen suorituksensa yhtiön liikkeeseen laskemaan vakuudelliseen joukkovelkakirjalainaan, jossa on pääoman kertasuoritus viiden (5) vuoden kuluttua liikkeeseenlaskusta. (Tiedotustilaisuudessa kerrottiin vakuuden olevan Stockmann Sverige AB:n osakekanta, Stockmann Sverige omistaa Lindexin.) Uusi joukkovelkakirjalaina ei kuulu saneerausohjelman piiriin.

Hybridivelasta leikataan 50 % ja loppu 50 % konvertoidaan yhtiön B-sarjan osakkeiksi vaihtokurssiin samassa osakeannissa vakuudettomien velkojen konversion kanssa. Mikäli velkoja ei halua konvertoida 50 % leikkaamatonta osuutta saatavastaan, leikataan tämäkin osuus.

Yhtiön A- ja B-osakesarjat yhdistetään saneerausohjelman vahvistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa siten, että jokaisella A-osakkeella saa 1,1 B-osaketta.

Jos kaikki konversio-oikeudet käytetään täysimääräisesti, yhtiön omistus jakautuu seuraavasti: nykyiset omistajat 46,9 %, vakuudettomat velkojat 16,1 % ja hybridilainanhaltijat 37,0 %.

Tammikuussa 2022 erääntyvässä senior-lainassa on kiinteistövakuus, joten lainaa maksetaan kiinteistöjen myynnistä saatavilla varoilla yhdessä syndikaattipankkien vakuusvelkojen kanssa vakuusvelkojien välisen erillisen etusijajärjestystä koskevan sopimuksen mukaisesti, kuitenkin viimeistään 31.12.2022.

Käräjäoikeuden päätöstä ohjelman hyväksymiseksi odotetaan helmikuussa 2021.

 

SSH Communications Security

Linkki tiedotteeseen

SSH tiedotti tehneensä monivuotisen toimitussopimuksen, jonka arvo täysimääräisesti toteutuessaan kaikkine optioineen on noin 20 miljoonaa euroa. ”SSH ei odota sopimuksella olevan vaikutusta kuluvan vuoden näkymiin tai voimassa olevaan ohjeistukseen”

Vuoden 2019 liikevaihto oli 14,4 meur ja 1-9/2020 liikevaihto oli 8,3 meur, joten uusi sopimus on merkittävä. Yhtiön hybridilainaa on tarjolla 100,50 -tasolla.

 

PRIVANET | 14.12.2020

Kysy lisää pörssiyhtiöiden lainoista