Uutiset

image

Cityvarastolla hyvä kasvuvuosi

Liikevaihto ja tulos

Cityvaraston liikevaihto kasvoi viime vuonna liki 30 prosenttia 10,3 miljoonaan euroon. Myynti kehittyi yhtiön mukaan odotettua paremmin sekä pienvarastoissa että toimitiloissa. Yhtiö investoi viime vuonna kiinteistöihin 9,7 miljoonaa euroa, mikä kasvatti kiinteistöjen tasearvoa toissa vuoden loppuun verrattuna vajaan viidenneksen.

Cityvaraston tuloslaskelmaa kaunisti viime vuonna kiinteistöjen käypään arvon muutoksesta johtuva 5,2 miljoonan euron korotus. Operatiivisen tuloksen kehityksestä paremman kuvan antaa käyttökatteen nousu 2,5 miljoonasta eurosta 3,2 miljoonaan euroon ja arvonmuutoksista puhdistetun liikevoiton paraneminen 1,7 miljoonasta eurosta 2,3 miljoonaan euron. Operatiivinen liikevoitto kasvoi 35 prosenttia eli hieman liikevaihtoa nopeammin. Liikevoittomarginaali parani noin prosenttiyksikön reiluun 22 prosenttiin.

Kiinteistöjen käyvän arvon muutoksen ryydittämänä liikevoitto nousi 1,7 miljoonasta eurosta 7,5 miljoonaan euroon ja nettotulos 1,1 miljoonasta eurosta 5,5 miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos nousi edellisvuoden 0,21 eurosta 1,04 euroon. Ilman käyvän arvon muutosta osakekohtainen tulos olisi ollut noin 0,25 euroa.

 

Tase

Cityvaraston konsernitaseen loppusumma nousi 55,6 miljoonasta eurosta 71,3 miljoonaan euroon. Liki 16 miljoonan euron lisäyksestä pääosa selittyy sijoituskiinteistöjen potin nousulla 50,4 miljoonasta 65,3 miljoonaan euroon. Muutoksesta kaksi kolmasosaa oli investoinneista johtuvaa ja loppukolmannes käyvän arvon muutosta.

Oma pääoma kasvoi 29,1 miljoonasta eurosta 35,8 miljoonaan euroon. Omavaraisuusaste laski pari prosenttiyksikköä 50 prosenttiin. Lainat rahoituslaitoksilta kasvoivat 16,3 miljoonasta eurosta 23,7 miljoonaan euroon.

Oma pääoma osaketta kohti nousi 5,46 eurosta 6,72 euroon.

 

Osakkeen arvostus, osinko ja näkymät

Viimeiset kaupat Cityvaraston osakkeella on Privanetissa tehty 5,35 euron kurssilla, mikä tarkoittaa 27,2 miljoonan euron markkina-arvoa. Kurssi on noin 20 prosenttia alhaisempi kuin yhtiön oma pääoma. P/e-luku suhteessa 1,04 euron osakekohtaiseen tulokseen jää viiden tuntumaan, mutta ilman tulokseen kirjattua kiinteistöjen arvonnousua p/e-luku olisi yli 20.

Cityvarasto korottaa osinkoaan yhdellä sentillä 0,05 euroon, mikä tarkoittaa osinkotuoton jäämistä alle prosenttiin suhteessa nykykurssiin.

Yhtiön mukaan koronaviruspandemia saattaa vaikuttaa kuluvan vuoden liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Konserni ei toistaiseksi anna ohjeistusta, mutta pienvarastojen kysynnän ei kuitenkaan oleteta merkittävästi vähenevän. Investoinnit saattavat jäädä budjetoitua pienemmiksi. Tilinpäätöksessään yhtiö haarukoi tälle vuodelle 3-6 uutta toimipistettä, joista 1-3 sijaitsee uusilla markkina-alueilla.

Kasvunäkymiä tukevat jo viime vuonna tehtyjen investointien näkyminen koko vuoden luvuissa. Kuluvan vuoden lukuja nostavat marraskuussa hankittu Porvoon kiinteistö ja joulukuussa ostettu Lahden kiinteistö. Isoon Vantaan kiinteistöön avautui marraskuussa pienvarastohotelli ja myös kehittyvän Espoon Kiviruukin alueen pienvarastohotelli aloitti viime vuoden maaliskuussa.

 

Cityvarasto, avainluvut

  2019 2018
Liikevaihto, meur 10,3 8,0
Käyttökate, meur 3,2 2,5
Liikevoitto,meur 7,5 1,7
Nettotulos, meur 5,5 1,1
Omavaraisuusaste, % 50,1 52,3
Tase, meur 71,3 55,6
Oma pääoma, meur 35,8 29,1
Tulos/osake, eur 1,05 0,22
Oma pääoma/osake, eur 6,72 5,46
Osinko/osake, eur 0,05 0,04

 

Cityvarasto, osake

Osakkeiden lukumäärä, kpl 5 327 347
Viimeisin noteeraus, eur 5,35
Markkina-arvo, meur 27,2
P/e 5,1
P/b 0,80
Osinkotuotto, % 0,9

 

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Privanet Securities Oy:n julkisesti esitettyjen tietojen perusteella tekemään analyysiin ja ne edustavat Privanet Securities Oy:n näkemystä tiedon julkaisuhetkellä. Esitetty informaatio ei muodosta kattavaa kuvausta yhtiöstä, ja ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua huolellisesti yhtiötä koskeviin tietoihin ja riskeihin, joita on käsitelty mm. yhtiön tilinpäätöksessä. Listaamattomiin yhtiöihin sijoittamista koskevia riskejä on käsitelty Privanet Securities Oy:n Ennakkotiedot palveluntarjoajasta -asiakirjassa. Tässä esitetyt tiedot eivät muodosta tarjousta tai kehotusta tehdä rahoitusvälineitä koskevia liiketoimia.

 

PRIVANET | 15.04.2020

Cityvaraston yhtiösivulle