Uutiset

image

Boltilta iso kasvuharppaus

Raskaan sarjan henkilöstöpalveluja tarjoavan Bolt Groupin liikevaihto kasvoi viime vuonna 30,9 miljoonaan euroon edellisvuoden 13,7 miljoonasta eurosta. Prosentuaalinen kasvu oli 125 prosenttia. Liiketappio kutistui edellisvuoden 1,17 miljoonasta eurosta 0,25 miljoonaan euroon. Hallitus esittää, ettei päättyneeltä tilikaudelta makseta osinkoa.

Tuloslaskelman viimeinen rivi näytti 0,35 miljoonan euron tappiota, kun edellisvuonna nettotulos jäi 1,48 miljoonaa euroa pakkaselle. Yhtenä keskeisenä tekijänä tulosparannuksessa olivat liiketoiminnan muut tuotot, joita kertyi 0,86 miljoonaa euroa. Tuotot koostuvat pääosin salassapitosopimusten alaisista tuotoista, joiden sisältöä yhtiö ei siksi pysty tarkemmin avaamaan.

Boltin liiketoiminnassa henkilöstökulut muodostavat pääosan kustannuksista. Viime vuoden liikevaihdosta henkilöstökulut nielaisivat 90 prosenttia. Henkilöstökulujen kasvu oli muutamia prosenttiyksiköitä liikevaihdon kasvua hitaampaa, mikä kertoo liiketoiminnan kasvun olevan terveellä pohjalla.

Rahoituskulut kutistuivat 0,1 miljoonaan euroon eli alle kolmannekseen edellisvuodesta. Taseen loppusumma kasvoi edellisvuoden 5,2 miljoonasta eurosta 7,4 miljoonaan euroon. Oma pääoma kutistui tappion seurauksena 2,5 miljoonasta eurosta 2,2 miljoonaan euroon. Omavaraisuusaste laski noin 18 prosenttiyksikköä niukasti alle 30 prosenttiin. Yhtiön nettovelkaantumisaste jää alhaiseksi, alle 30 prosenttiin.

Vuoden 2018 loppuvuodesta alkaen Bolt on avannut uudet toimistot yhdeksässä kaupungissa. Samalla toiminta on laajentunut rakentamisen palveluista teollisuuteen, logistiikkaan ja kiinteistöpalveluihin. Ripeä kasvu on ollut orgaanista, ei yrityskaupoilla tehtyä laajentumista. Kasvu jatkui myös vuoden alussa, sillä ensimmäisen kvartaalin liikevaihto kasvoi 92 prosenttia.
Kuluvalle vuodelle Bolt budjetoi alun perin yli 50 prosentin kasvua ja voitollista tulosta. Koronaviruksen myötä yhtiö on kuitenkin joutunut ottamaan varovaisemman näkemyksen. Tavoite on edelleen kasvaa selvästi ja yltää positiiviseen tulokseen, mutta tarkkoja tavoitteita ei epävarman tilanteen takia ole toistaiseksi tarjolla.

Maltillisemman kasvutavoitteen myötä yhtiö on toteuttanut säästöohjelman ja arvioi selviävänsä kriisin akuuteimmasta vaiheesta hyvin, mutta muistuttaa kassa-asemansa rajoittavan liikkumavaraa ja seuraa tilannetta tarkkaan. Boltin rahat ja pankkisaamiset olivat vuodenvaihteessa runsaat miljoona euroa.

Boltin mukaan koronakriisi on toistaiseksi vaikuttanut yhtiön toimialoihin melko maltillisesti, vaikka lisääntynyt varovaisuus, karanteenit ja toimitusketjujen ongelmat ovat hidastaneet liiketoimintaa. Vähiten yhtiön toimialoista on kärsinyt suurin eli rakentaminen. Pidemmän aikavälin kehitys riippuu kansantalouden pääsemisestä takaisin kasvu-uralle. Tällä hetkellä Bolt arvoi koronan aiheuttavan noin puolen vuoden viivästymän kasvukäyräänsä.

Kasvun myötä Bolt arvioi, että se on nyt rakennusalalla kahden suurimman toimijan joukossa ja yhtiön asiakkaita ovat käytännössä kaikki suurimmat rakennusliikkeet. Koko  henkilöstövuokrausalalla Bolt on 15 suurimman toimijan joukossa.

Viimeiset kaupat Boltin osakkeella on Privanetissa tehty viiden euron kappalehintaan, mikä tarkoittaa vain 8,2 miljoonan euron markkina-arvoa, mikä on varsin vähän suhteessa yhtiön nopeasti kasvaneen liiketoiminnan laajuuteen. Kurssinousu edellyttää kuitenkin ensimmäisiä merkkejä näkymien selkiintymisestä ja selkeää indikaatiota tuloksen kääntymisestä voitolliseksi.

 

Bolt Group, avainluvut

  2019 2018
Liikevaihto, meur 30,9 13,7
Liikevoitto,meur -0,25 -1,17
Nettotulos, meur -0,35 -1,48
Omavaraisuusaste, % 29,5 48,2
Tase, meur 7,4 5,2
Oma pääoma, meur 2,2 2,5
Tulos/osake, eur -0,21 -0,90
Oma pääoma/osake, eur 1,32 1,54
Osinko/osake, eur 0 0

 

Bolt Group, osake

Osakkeiden lukumäärä, kpl 1 643 395
Viimeisin noteeraus, eur 5,00
Markkina-arvo, meur 8,22
P/e neg
P/b 3,79
Osinkotuotto, % 0

 

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Privanet Securities Oy:n julkisesti esitettyjen tietojen perusteella tekemään analyysiin ja ne edustavat Privanet Securities Oy:n näkemystä tiedon julkaisuhetkellä. Esitetty informaatio ei muodosta kattavaa kuvausta yhtiöstä, ja ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua huolellisesti yhtiötä koskeviin tietoihin ja riskeihin, joita on käsitelty mm. yhtiön tilinpäätöksessä. Listaamattomiin yhtiöihin sijoittamista koskevia riskejä on käsitelty Privanet Securities Oy:n Ennakkotiedot palveluntarjoajasta -asiakirjassa. Tässä esitetyt tiedot eivät muodosta tarjousta tai kehotusta tehdä rahoitusvälineitä koskevia liiketoimia.

 

PRIVANET | 24.04.2020

Bolt Groupin yhtiösivulle