Uutiset

image

Arvon kurssi jää puoleen omasta pääomasta

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta teki viime vuonna runsaan 4,1 miljoonan euron nettotuloksen, kun edellisvuonna osuuskunnan viimeiselle riville jäi vajaat 4,7 miljoonaa euroa. Osuustodistusta kohti laskettuna tulos oli 50,39 euroa, mikä tarkoittaa tämänhetkisellä 550 euron Privanet-noteerauksella p/e-lukua 10,9. Edellisvuonna osuustodistuskohtainen tulos oli 56,79 euroa. Arvon markkina-arvo 550 euron kurssilla on 45 miljoonaa euroa.

Sijoitusosuuskunnan vuotuinen liikevaihto ja tulos saattavat vaihdella reippaasti riippuen siitä, kuinka paljon muutoksia salkussa tapahtuu vuoden aikana. Vakaampi mittari on oma pääoma, jossa tapahtuvat muutokset ovat maltillisempia. Osuuskunnan oma pääoma kasvoi viime vuonna 82,7 miljoonasta 83,5 miljoonaan euroon. Osuutta kohti laskettu oma pääoma oli vuodenvaihteessa 1017 euroa, mikä tarkoittaa p/b-luvun jäämistä huomattavan alhaiselle tasolle 0,54. Jos osuuskohtainen oma pääoma laskettaisiin emo-osuuskunnan sijaan konsernin luvuista se olisi vielä liki sata euroa korkeampi.

Alhaisesta arvostuksesta vihjaa myös osuuspääoman korosta laskettu tuotto. Vaikka Arvon osuuspääoman korko laskee kaksi euroa edellisvuodesta 40 euroon, tuotto laskettuna 550 euron kurssilla on mukavat 7,3 prosenttia.
Arvon sijoitussalkusta oli vuodenvaihteessa kiinni 61 prosenttia finanssisijoituksissa, 20 prosenttia valtakunnallisissa sijoituksissa ja 19 prosenttia alueellisissa sijoituksissa. Tavoitetasot salkussa ovat finanssisijoituksille 50 prosenttia ja alueellisille ja valtakunnallisille sijoituksille 25 prosenttia molemmille.

Finanssisijoitusten salkusta osa on kahdella ulkopuolisella varainhoitajalla täyden valtakirjan sopimuksella ja osan salkusta Arvo hoitaa suorilla sijoituksilla itse. Finanssisijoitusten sisäisessä allokaatiossa vaihtoehtoisten eli osake- ja korkosijoitusten ulkopuolisista omaisuuslajeista kostuvien sijoitusten tavoitepainoa on kasvatettu 30 prosenttiin. Lyhyellä tähtäimellä finanssisijoitusten näkymiä varjostaa koronaviruksen aiheuttama turbulenssi finanssimarkkinoilla.

Alueellisten sijoitusten salkku on vakiintuneessa vaiheessa, jossa tapahtuu normaalia kiertoa, kun vanhimmista sijoituksista irtaudutaan ja uusia tulee tilalle. Tilikauden aikana Arvo sijoitti oman pääoman ehtoisesti kaksi miljoonaa euroa kalajokelaiseen Suomen Maastorakentajiin, jonka leipälajeja ovat vesilaitos- ja teollisuusrakentaminen sekä tuulivoima- ja vesivoimarakentaminen.

Viime tilikaudella yhtiö toi uutena tuotteena valtakunnallisille- ja alueellisille yhtiöilleen lyhytaikaisen, enintään 18 kuukauden mittaisen siltarahoituksen mahdollisuuden. Tilivuoden aikana tuotteeseen tarttui viisi yhtiötä ja se tuotti Arvolle 0,7 miljoonaa euroa.
Valtakunnallisissa sijoituksissa käynnissä on selkeä kasvuvaihe ja luvassa on muutama 1-5 miljoonan euron suuruinen sijoitus, joilla valtakunnallisten sijoitusten paino nousee neljänneksen tavoitetasoon. Viime vuonna Arvo sijoitti 2 miljoonaa euroa kauhajokelaisen Pesmelin vaihtovelkakirjalainaan. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa automatisoituja materiaalinkäsittely-, lastaus- ja pakkausjärjestelmiä eri teollisuudenaloille.

Valtakunnallisten sijoitusten salkussa merkittävimmät sijoitukset ovat 34 prosentin osuus pääomarahasto Nordic Optionissa ja tytäryhtiö Arvo Invest Nordicin sekä osuuskunnan omistamat yli neljä miljoonaa Partneran osaketta. Partnera-potin arvo on tällä hetkellä runsaat seitsemän miljoonaa euroa.

Nordic Optionin salkun yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli samansuuruisen siivun rahastosta omistavan Partneran vuosikertomuksen mukaan viime vuona 60 miljoonaa euroa ja tulos kaksinkertaistui miljoonaan euroon.

 

Pohjanmaan Arvo, avainluvut (osuuskunta)

  2019 2018
Liikevaihto, meur 21,2 33,0
Liikevoitto,meur 1,3 0,9
Tulos ennen veroja, meur 3,1 5,1
Nettotulos, meur 4,1 4,7
Omavaraisuusaste, % 86,9 88,9
Tase, meur 96,0 93,0
Oma pääoma, meur 83,5 82,7
Tulos/osuus, eur 50,39 56,79
Oma pääoma/osuus, eur 1 017 1 008
Osuuspääoman korko/osuus, eur 40 42

 

Pohjanmaan Arvo, osuus

Osuuksien lukumäärä, kpl 82 075
Viimeisin noteeraus, eur 550
Markkina-arvo, meur 45,1
P/e 10,9
P/b 0,54
Osuuskoron tuotto, % 7,3

 

Pohjanmaan Arvo, suurimmat omistajat 3/2020

  Osuus, %
Asiakasturva Oy 1,6
Janne Pakarinen 0,6
Ratantti Oy 0,5
Raahen kaupunki 0,4
Knuuttila Kari 0,3
Mikko Luoma Oy 0,3
Pekka Aaltonen 0,2
Kalajoen kaupunki 0,2
Arvo Invest Nordic Oy 0,2
Raimo Ahokas 0,2

 

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Privanet Securities Oy:n julkisesti esitettyjen tietojen perusteella tekemään analyysiin ja ne edustavat Privanet Securities Oy:n näkemystä tiedon julkaisuhetkellä. Esitetty informaatio ei muodosta kattavaa kuvausta yhtiöstä, ja ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua huolellisesti yhtiötä koskeviin tietoihin ja riskeihin, joita on käsitelty mm. yhtiön tilinpäätöksessä. Listaamattomiin yhtiöihin sijoittamista koskevia riskejä on käsitelty Privanet Securities Oy:n Ennakkotiedot palveluntarjoajasta -asiakirjassa. Tässä esitetyt tiedot eivät muodosta tarjousta tai kehotusta tehdä rahoitusvälineitä koskevia liiketoimia.

 

PRIVANET | 07.04.2020

Arvon yhtiösivulle