Uutiset

image

GF Money Consumer Financella kovat kasvutavoitteet

Kaupankäynti GF Money Consumer Finance Oy:n A-osakkeella alkaa Privanetin jälkimarkkinalla arviolta tiistaina 6.10. Kaupankäynnin aloittamista edelsi konversioanti, jossa yhtiön etuoikeutettuja B-, C-, D-, E-, ja F-osakkeita oli mahdollisuus muuntaa A-osakkeiksi laskennallisella viiden euron kurssilla.

Muuntamattomille etuoikeutetuille osakkeille yhtiö maksaa edelleen merkintöjen yhteydessä ilmoittamiaan osinkoja, joiden suuruuteen vaikuttaa sijoitusajan kesto. Äänivallattomien etuoikeutettujen osakkeiden osingot ovat kiveen hakattuja prosentteja ja etuoikeutetussa asemassa suhteessa A-osakkeille maksettavaan osinkoon, josta päättää yhtiökokous.

Käytännössä etuosakkeet ovat GF:lle tapa kerätä markkinoilta pääomaa, jota yhtiö sitten lainaa eteenpäin korkeammalla korolla kuin mitä se on luvannut maksaa osinkoa etuoikeutettujen osakkeiden merkitsijöille. Etuoiketetut osakkeet siis muistuttavat enemmän korko- kuin osakesijoitusta, vaikka ne ovatkin osakkeita, joille maksetaan osinkoa.

Yhtiön näkökulmasta konversioannissa muunnetut osakkeet tarkoittavat säännöllisesti etuosakkeille maksettavan osinkopotin pienenemistä ja vähentynyttä velvoitetta lunastaa takaisin etuoikeutettuja osakkeita.

A-osakkeiden uudet omistajat puolestaan luopuvat konversion myötä oikeudestaan etuosakkeille maksettavaan osinkoon ja mahdollisuudesta saada etuosakkeisiin sijoittamansa pääoma lunastuksessa kokonaisuudessaan takaisin.

Käytännössä konversioanti siis pienentää yhtiön vastuita ja A-osakkeiden merkitsijöiden sijoitus muuttuu ”korkotuotteesta” arvonnousupotentiaalia ja arvonlaskuriskiä sisältäväksi osakesijoitukseksi. Järjestelyllä ei ole vaikutusta yhtiön oman pääoman määrään.

Konversioannin alkuperäinen koko oli miljoona osaketta, minkä lisäksi se sisälsi enintään 600 000 osakkeen lisäerän. Anti puhallettiin ylimerkinnän takia poikki muutamia päiviä ennen virallista päättymispäivää ja uusien A-osakkeiden merkintöjä otettiin vastaan runsaalle 1,1 miljoonalle osakkeelle. Rahaa merkinnöissä liikkui reilut 5,5 miljoonaa euroa ja antia merkitsi yli 400 sijoittajaa.

Joillekin sijoittajille konversio saattoi tarjota myös ulospääsyn etuoikeuteuista osakkeista, sillä yhtiö joutui maaliskuun lopulla pistämään etuoikeutettujen osakkeiden lunastukset jäihin, koska koronan puhkeaminen aiheutti huomattavaa lunastuspainetta. A-osakkeeseen saattaakin kohdistua noteerauksen alkumetreillä myyntipainetta.

Uusien osakkeiden myötä GF Money Consumer Financen A-osakkeiden määrä on nyt 5 508 900 kappaletta, mikä tarkoittaa viiden euron merkintähinnalla runsaan 27,5 miljoonan euron markkina-arvoa. Konversioanti pienentää 34,3 miljoonan euron etuosakepotin koon noin 28,8 miljoonaan euroon.

Suomen hallituksen viime vuonna asettama kymmenen prosentin korkokatto kulutusluotoille painoi GF Money Consumer Financen tulosta viime vuonna. Liikevoitto laski 7,5 miljoonasta eurosta 4,8 miljoonaan euroon ja nettotulos 3,6 miljoonasta eurosta 1,5 miljoonaan euroon.

Tulos on kuitenkin kääntynyt takaisin kasvusuuntaan, vaikka samainen korkokatto on voimassa kuluvan vuoden loppuun saakka. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa ja nettotulos 1,3 miljoonaa euroa. Tasaisen vauhdin taulukolla koko vuoden osakekohtainen tulos laskettuna annin jälkeisellä osakemäärällä pelkästään A-osakkeille olisi noin 0,47 euroa, mikä tarkoittaisi hieman yli kymmeneen asettuvaa p/e-lukua suhteessa viiden euron merkintähintaan.

Annin jälkeen konversioannissa osakkeita merkinneet sijoittajat omistavat 20,1 prosenttia yhtiön A-osakkeista. Loppuosan omistaa GF Money-konserni, jonka tytäryhtiö Consumer Finance on. GF Money-konsernilla on Euroclearin arvo-osuusrekisterin mukaan parikymmentä omistajaa.

GF Money Consumer Financen ainoaksi hyödyksi annista ei jää vastuiden pieneneminen etuosakkaiden suuntaan. Takaisin maksettavaksi korvamerkityn potin kutistuminen lisää liikkumavaraa kasvuinvestointeihin ja Privanet-noteerauksen myötä yhtiön A-osakkeesta on käypää valuuttaa mahdollisissa yrityskaupoissa.

Markkinointiesitteessään yhtiö väläyttelee myös mahdollista pörssilistautumista tulevaisuudessa. Jo päättyneen annin jälkeen omistajamäärä ylittää First North-listalle vaadittavan 300 omistajan minimin eikä päälistan 500 omistajan rajakaan ole kaukana. Riittävillä omistajamäärillä listautuminen on mahdollista toteuttaa kevyemmällä teknisen listautumisen prosessilla, joka ei edellytä raskasta ja kallista IPO-polkua.

GF:n kasvutavoite on kunnianhimoinen, sillä se aikoo kasvattaa liikevaihtoaan keskimäärin viidenneksen vuositahdilla. Keinoiksi yhtiö luettelee muun muassa laajentumisen uusille markkinoille, tuotekehityksen ja yritysostot.

Kaikista näistä se tarjoilee jo maistiaisiakin. Suomen ulkopuolelle laajentumisen yhtiö aloitti Ruotsista ja Tanskasta ja ensiaskeleet se on ottanut myös Espanjan suuntaan. Mastercard-luottokorttikuvioilla yhtiön palveluja pystyy käyttämään globaalisti. Luottokorttivelat ovat korkokattosääntelyn ulkopuolella. Kansainvälistymisessä avainroolissa ovat yritysostot.

Luottomarkkinoiden pelikentässä GF asettuu pienehköjä lainoja kulutusluottopainotteisesti tarjoavien yhtiöiden kastiin ja lähin verrokki lienee Ferratum. Kulutusluottojen rinnalla yhtiö tarjoaa myös pienehköjä enintään 10 000 euron ja vuoden mittaisia yrityslainoja. Pienimmät kulutusluotot ovat vain muutamia satoja euroja neljän kuukauden maksuajalla ja toisessa ääripäässä on maksimissaan kolmen vuoden mittainen 5000 euron laina.

Jos lainatuotteita suhteuttaa yhtiön noin 60 miljoonan euron lainakantaan, luottotappioriskit ovat kohtuullisen maltilliset, sillä pienien purojen strategia torjuu isoja riskikeskittymiä tehokkaasti. Jatkossa olisi sijoittajan näkökulmasta toivottavaa, että yhtiö julkistaisi tarkkoja lukuja luottotappioiden määrästä ja kehityksestä, sillä ne ovat yksi keskeinen osa kulutusluottoliiketoimintaa.

 

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Privanet Securities Oy:n julkisesti esitettyjen tietojen perusteella tekemään analyysiin ja ne edustavat Privanet Securities Oy:n näkemystä tiedon julkaisuhetkellä. Esitetty informaatio ei muodosta kattavaa kuvausta yhtiöstä, ja ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua huolellisesti yhtiötä koskeviin tietoihin ja riskeihin, joita on käsitelty mm. yhtiön tilinpäätöksessä. Listaamattomiin yhtiöihin sijoittamista koskevia riskejä on käsitelty Privanet Securities Oy:n Ennakkotiedot palveluntarjoajasta -asiakirjassa. Tässä esitetyt tiedot eivät muodosta tarjousta tai kehotusta tehdä rahoitusvälineitä koskevia liiketoimia.

PRIVANET | 02.10.2020

GF Money Consumer Financen yhtiösivulle